เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023687' GROUP BY pri.code order by pri.Url Home Appliances
พบสินค้า 5 รายการ
Home Appliances
select Note from advice_co_th.price where code='A0136697'
เครื่องดูดฝุนไร้สาย Mi Vacuum Cleaner Light
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133639'
เครื่องดูดฝุนไร้สาย Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133638'
เครื่องดูดฝุนไร้สาย Mi Vacuum Cleaner G10
ประกัน 1 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131798'
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mi Robot Vacuum-Mop 1C (25012)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0131796'
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mi Robot Vacuum-Mop Pro BK (26199)
By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป