เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023718' GROUP BY pri.code order by pri.Url Outdoor & Bags
พบสินค้า 12 รายการ
Bag
select Note from advice_co_th.price where code='A0133651'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic 20" Blue By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133650'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic 20" Black By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133649'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Luggage Classic 20" Gray By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133648'
กระเป๋าเดินทาง Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Bags
select Note from advice_co_th.price where code='A0133665'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi Casual Daypack (PINk)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133666'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi Casual Daypack (Orange)
-
299 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133659'
กระเป๋า (สะพายข้าง) Xiaomi City Sling Bag (Dark Grey)
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133658'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi Business Backpack 2 (Gray)
-
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133669'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi City Backpack 2 (Light Gray)
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133671'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi City Backpack 2 (Blue)
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133656'
กระเป๋า (สะพาย) Xiaomi Urban Backpack (Black)
-
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Scooter
select Note from advice_co_th.price where code='A0133647'
Scooter Mi Electric 1S By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป