เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023779' GROUP BY pri.code order by pri.Url Label Printer
พบสินค้า 13 รายการ
เทปพิมพ์อักษร
select Note from advice_co_th.price where code='A0132395'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE PR-831
-
410 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132396'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE TZE-PR935
-
410 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130906'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE TZE-621
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133122'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE TZE-555
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130905'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE TZE-221
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085074'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE TZE-231
-
520 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130904'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER TAPE CASSETTE TZE-631
-
520 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 30 บาท

Label Printer
select Note from advice_co_th.price where code='A0132315'
P-Touch BROTHER PT-D200
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130907'
P-Touch BROTHER PT-P300BT
ประกัน 1 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,870 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132317'
P-Touch BROTHER PT-E110VP
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132316'
P-Touch BROTHER PT-D450
ประกัน 1 ปี
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130903'
P-Touch BROTHER PT-P710BT
ประกัน 1 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130902'
P-Touch BROTHER PT-D600
ประกัน 1 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,080 บาท
ประหยัด 580 บาท