เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023813' GROUP BY pri.code order by pri.Url Accessories Tablet
พบสินค้า 7 รายการ
APPLE PENCIL
select Note from advice_co_th.price where code='A0118900'
APPLE Pencil (MK0C2ZA/A) Version 1
-
3,325 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134373'
APPLE Pencil (MU8F2ZA/A) Version 2
ประกัน 1 ปี
4,335 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 155 บาท

MICROSOFT SURFACE PEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0124050'
Microsoft Surface Pen M1776
(Charcoal)
ประกัน 1 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 550 บาท

KEYBOARD MICROSOFT SURFACE TYPE COVER
select Note from advice_co_th.price where code='A0137345'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE GO TYPE COVER (EN/TH) (KCM-00040) Black
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137346'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE GO TYPE COVER (EN/TH) (KCS-00099) Red
ประกัน 1 ปี
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 1,660 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123125'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE SPRO TYPE COVER M1725 (EN/TH) (FMM-00016) Black
ประกัน 1 ปี
3,075 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 2,115 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137344'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE PRO X TYPE COVER (EN/TH) With Pen (QSW-00016) Black
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
12,690 บาท
ประหยัด 6,700 บาท