เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023813' GROUP BY pri.code order by pri.Url Accessories Tablet
พบสินค้า 5 รายการ
APPLE Pencil
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118900' and sp.pic_type='s'
APPLE Pencil (MK0C2ZA/A) Version 1
ประกัน 1 ปี
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134373' and sp.pic_type='s'
APPLE Pencil (MU8F2ZA/A) Version 2
ประกัน 1 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 200 บาท

Keyboard Microsoft Surface Type Cover
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137345' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE GO TYPE COVER (EN/TH) (KCM-00040) Black
ประกัน 1 ปี
2,459 บาท
รวม VAT แล้ว
2,659 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137346' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE GO TYPE COVER (EN/TH) (KCS-00099) Red
ประกัน 1 ปี
3,079 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123125' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD (คีย์บอร์ด) MICROSOFT SURFACE PRO TYPE COVER M1725 (EN/TH) (FMM-00016) Black
ประกัน 1 ปี
3,239 บาท
รวม VAT แล้ว
3,459 บาท
ประหยัด 220 บาท