เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024017' GROUP BY pri.code order by pri.Url Computer Set
พบสินค้า 4 รายการ
COMPUTER SET INTEL
select Note from advice_co_th.price where code='A0137083'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I029
(I5-10400/NO VGA)
-
16,650 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136919'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I026
(I5-11500/MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC)
-
59,150 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 750 บาท

COMPUTER SET AMD
select Note from advice_co_th.price where code='A0136185'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A021
(RYZEN5 5600X/POWER COLOUR RX 6700XT)
-
58,900 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136563'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A023
(RYZEN5 5600X/ASUS RX 6700XT ROG STRIX O12G)
-
64,800 บาท
รวม VAT แล้ว
65,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท