เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024291' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cassette
พบสินค้า 12 รายการ
เทปพิมพ์อักษร
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137782' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-421
-
455 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085074' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-231
-
495 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137783' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-431
-
495 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137786' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-531
-
495 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130904' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-631
-
495 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137792' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-731
-
495 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137788' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-641
-
600 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137779' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-241
-
610 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137780' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-251
-
720 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137784' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-451
-
750 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137789' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-651
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137781' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร Tape Cassette BROTHER TZE-261
-
815 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 55 บาท