เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024296' GROUP BY pri.code order by pri.Url Slip Printer
พบสินค้า 13 รายการ
Slip Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076812' and sp.pic_type='s'
Printer Slip BETTER BT-5890T
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123320' and sp.pic_type='s'
Printer Slip THEEEBOY RQ200
ประกัน 1 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134516' and sp.pic_type='s'
Printer Slip BETTER BT-8256
ประกัน 1 ปี
2,880 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108030' and sp.pic_type='s'
Printer Slip BETTER BT-8040BT
ประกัน 1 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135916' and sp.pic_type='s'
Printer Slip ELEMENT RW80L
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104120' and sp.pic_type='s'
Printer Slip VENUS LG-085X
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131804' and sp.pic_type='s'
Printer Slip HPRT TP805L
ประกัน 1 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130390' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
5,520 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129841' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
5,520 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130562' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T82III
ประกัน 1 ปี
9,050 บาท
รวม VAT แล้ว
9,650 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054381' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-U220A
ประกัน 1 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121078' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T88VI
ประกัน 1 ปี
9,850 บาท
รวม VAT แล้ว
10,550 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064007' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-U220A
ประกัน 1 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,600 บาท
ประหยัด 1,700 บาท