เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024300' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ribbon Barcode
พบสินค้า 7 รายการ
Ribbon Barcode
select Note from advice_co_th.price where code='A0090618'
Cartridge Ribbon EPSON ERC38 WhiteMax
(Compatible)
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0037379'
Cartridge Ribbon EPSON ERC38
(Original)
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071183'
Ribbon VAX 110x74 (Black)
-
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0007817'
Ribbon VAX 110x91 (Black)
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129593'
Ribbon Barcode 110x300 PREMIUM WAX
(Black)
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0036980'
Ribbon Barcode 110x300 ZEBRA
(Black)
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074725'
Ribbon Barcode 110x300 ARMOR AWR 8
(Black)
-
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท