เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024315' GROUP BY pri.code order by pri.Url Paper Thermal
พบสินค้า 5 รายการ
Paper Thermal
select Note from advice_co_th.price where code='A0132394'
กระดาษความร้อน 57x38 mm (10ม้วน/1Pack)
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060174'
กระดาษความร้อน 57x50 mm (10ม้วน/1Pack)
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060175'
กระดาษความร้อน 58x55 mm (10ม้วน/1Pack)
-
190 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116308'
กระดาษความร้อน 80x80 mm (2ม้วน/1Pack) แกนใหญ่
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0060257'
กระดาษความร้อน 80x80 mm (10ม้วน/1Pack) แกนเล็ก
-
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท