เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024317' GROUP BY pri.code order by pri.Url Sticker Direct Thermal
พบสินค้า 6 รายการ
Sticker Direct Thermal
select Note from advice_co_th.price where code='A0132391'
Sticker Direct Thermal 5.6x5cm
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132743'
Sticker Direct Thermal 10x5cm
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132744'
Sticker Direct Thermal 10x7.5cm
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132745'
Sticker Direct Thermal 5x4cm
-
200 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132746'
Sticker Direct Thermal 5x2cm
-
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135915'
Sticker Direct Thermal 4"x6'' Yenom
-
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท