เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024372' GROUP BY pri.code order by pri.Url MicroSoft Surface
พบสินค้า 6 รายการ
Notebook MICROSOFT SURFACE
select Note from advice_co_th.price where code='A0137347'
Notebook Microsoft Surface GO 2 (STQ-00011)
(Platinum)
ประกัน 1 ปี
16,890 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137348'
Notebook Microsoft Surface GO 2 (TFZ-00010)
(Platinum)
ประกัน 1 ปี
21,590 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137350'
Notebook Microsoft Surface Pro 7 (VDV-00013)
(Platinum)
ประกัน 1 ปี
26,790 บาท
รวม VAT แล้ว
28,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135061'
Notebook Microsoft Surface GO Laptop (THH-00022)
(Platinum)
ประกัน 1 ปี
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137349'
Notebook Microsoft Surface GO Laptop (THJ-00022)
(Platinum)
ประกัน 1 ปี
28,190 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134146'
Notebook Microsoft Surface Laptop 3 (VEF-00041)
(Black)
ประกัน 1 ปี
49,290 บาท
รวม VAT แล้ว
51,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท