เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024443' GROUP BY pri.code order by pri.Url CONFERENCE CAM
พบสินค้า 6 รายการ
MAXHUB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137489' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-W10)
ประกัน 2 ปี
1,129 บาท
รวม VAT แล้ว
1,199 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137491' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-W21)
ประกัน 2 ปี
3,849 บาท
รวม VAT แล้ว
4,249 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137492' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-M30)
ประกัน 2 ปี
15,292 บาท
รวม VAT แล้ว
20,492 บาท
ประหยัด 5,200 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065534' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM LOGITECH (BCC950) BLACK
ประกัน 2 ปี
6,250 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130742' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM LOGITECH GROUP
ประกัน 2 ปี
38,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136200' and sp.pic_type='s'
SET CONFERENCE CAM LOGITECH RALLY By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
93,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป