เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024465' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smart Health
พบสินค้า 3 รายการ
Health
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136667' and sp.pic_type='s'
หัวเปลี่ยน XIAOMI Mi Electric Shaver S500
-
229 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136666' and sp.pic_type='s'
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า XIAOMI Mi Electric Shaver S500
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136665' and sp.pic_type='s'
เครื่องชั่งน้ำหนัก XIAOMI Mi Body Composition Scale 2
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท