เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025078' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smart Health
พบสินค้า 13 รายการ
Garmin Smart Watch
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139144' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH LILY LIGHT GOLD/WHITE
ประกัน 1 ปี
7,715 บาท
รวม VAT แล้ว
8,090 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139127' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH FORERUNNER 245 MUSIC LAVA RED
ประกัน 1 ปี
10,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141756' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH FORERUNNER 745 GPS SEA NEO TROPIC [010-02445-61]
ประกัน 1 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141757' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH FORERUNNER 745 GPS SEA MAGMA RED [010-02445-62]
ประกัน 1 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141759' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH FORERUNNER 745 GPS SEA WHITESTONE [010-02445-63]
ประกัน 1 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139145' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT ESPORTS EDITION BLACK LAVA
ประกัน 1 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139153' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT SOLAR GRAPHITE CAMO
ประกัน 1 ปี
13,970 บาท
รวม VAT แล้ว
14,300 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139154' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT SOLAR LICHEN CAMO
ประกัน 1 ปี
13,970 บาท
รวม VAT แล้ว
14,300 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142907' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT 2 SOLAR SURF BELLS BEACH [010-02627-65]
ประกัน 1 ปี
15,440 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142898' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT 2S CAMO MIST CAMO [010-02563-63]
ประกัน 1 ปี
12,230 บาท
รวม VAT แล้ว
13,690 บาท
ประหยัด 1,460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142897' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT 2S SURF WAIKIKI [010-02563-62]
ประกัน 1 ปี
12,440 บาท
รวม VAT แล้ว
13,690 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142902' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH INSTINCT 2S SOLAR MIST GRAY [010-02564-61]
ประกัน 1 ปี
13,970 บาท
รวม VAT แล้ว
15,390 บาท
ประหยัด 1,420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139157' and sp.pic_type='s'
GARMIN WATCH FENIX 6 PRO SOLAR BLACK W/SLATE GRAY BAND
ประกัน 1 ปี
23,910 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 990 บาท