เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024486' GROUP BY pri.code order by pri.Url PEN MOUSE
พบสินค้า 11 รายการ
PEN MOUSE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134018' and sp.pic_type='s'
ONE BY WACOM PEN S (CTL-472/K0-CX) BLACK/RED
ประกัน 1 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134602' and sp.pic_type='s'
ONE BY WACOM PEN M (CTL-672/K0-CX) BLACK/RED
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114080' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S (CTL-4100/K0-CX) BLACK
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114082' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S, BLUETOOTH
(CTL-4100WL/K0-CX) BLACK
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114083' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN S, BLUETOOTH
(CTL-4100WL/P0-CX) BERRY PINK
ประกัน 1 ปี
3,020 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114085' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN M, BLUETOOTH
(CTL-6100WL/K0-CX) BLACK
ประกัน 1 ปี
5,800 บาท
รวม VAT แล้ว
6,800 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114084' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN M, BLUETOOTH
(CTL-6100WL/E0-CX) PISTACHIO GREEN
ประกัน 1 ปี
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,800 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114086' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PEN M, BLUETOOTH
(CTL-6100WL/P0-CX) BERRY PINK
ประกัน 1 ปี
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,800 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125991' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PRO S, BLUETOOTH
(PTH-460/K0-CX) BLACK
ประกัน 1 ปี
7,500 บาท
รวม VAT แล้ว
8,500 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117060' and sp.pic_type='s'
WACOM INTUOS PRO M, BLUETOOTH
(PTH-660/K0-CX) BLACK
ประกัน 1 ปี
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
13,000 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124603' and sp.pic_type='s'
WACOM CINTIQ 16 (DTK-1660) BLACK
ประกัน 1 ปี
18,500 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 1,000 บาท