เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024592' GROUP BY pri.code order by pri.Url Panel All In One PC
พบสินค้า 18 รายการ
Panel All In One PC LCD (18.5'' - 23.8'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135969' and sp.pic_type='s'
LCD 18.5'' Panel All In One (30PIN)
(M185BGE-L23) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,120 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122708' and sp.pic_type='s'
LCD 18.5'' Panel All In One (30PIN)
(JB185JX002) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129151' and sp.pic_type='s'
LCD 19.5'' Panel All In One (30PIN)
(M195FGE-L20) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103080' and sp.pic_type='s'
LCD 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(M200FGE-L20) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117480' and sp.pic_type='s'
LCD 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(LTM200KT10) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121273' and sp.pic_type='s'
LCD 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(M200HJJ-L20) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,440 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121272' and sp.pic_type='s'
LCD 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(LTM200KT12) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107657' and sp.pic_type='s'
LCD 21.5'' Panel All In One (30PIN)
(M215HJJ-L30) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132775' and sp.pic_type='s'
LCD 21.5'' Panel All In One (30PIN)
(M215HTN01.1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131303' and sp.pic_type='s'
LCD 23.0'' Panel All In One (30PIN)
(LTM230HT01) Samsung 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,600 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132799' and sp.pic_type='s'
LCD 23.6'' Panel All In One (30PIN)
(M236HNJ-L55) Innolux 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132800' and sp.pic_type='s'
LCD 23.8'' Panel All In One (30PIN)
(LM238WF5-SSA1) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 860 บาท

Panel All In One PC LED (18.5'' - 23.8'')
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134311' and sp.pic_type='s'
LED 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(LM200WD3-TLC7) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,880 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134307' and sp.pic_type='s'
LED 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(LTM200KL01) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105421' and sp.pic_type='s'
LED 20.0'' Panel All In One (30PIN)
(LTM200KT12) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134309' and sp.pic_type='s'
LED 23.0'' Panel All In One (30PIN)
(LM230WF9-SSA3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134308' and sp.pic_type='s'
LED 23.0'' Panel All In One (30PIN)
(LTM230HT12) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,080 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134310' and sp.pic_type='s'
LED 23.8'' Panel All In One (30PIN)
(LM238WF2-SLK3) 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 650 บาท