เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Print Head
พบสินค้า 5 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136330' and sp.pic_type='s'
Print Head HP X4E75AA (BK)
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136331' and sp.pic_type='s'
Print Head HP M0H50AA (COL)
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123113' and sp.pic_type='s'
Print Head HP GT51/GT52(หัวพิมพ์)#3JB06AA
-
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท

CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098497' and sp.pic_type='s'
Print Head Canon CA91 Bk
(QY6-8003)
ประกัน 1 เดือน
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098496' and sp.pic_type='s'
Print Head Canon CA92 Color
(QY6-8019)
ประกัน 1 เดือน
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท