เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024636' GROUP BY pri.code order by pri.Url Graphic Card (VGA)
พบสินค้า 10 รายการ
NVIDIA QUADRO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118352' and sp.pic_type='s'
VGA LEADTEK NVIDIA QUADRO P1000 - 4GB DDR5
ประกัน 3 ปี
10,510 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131700' and sp.pic_type='s'
VGA LEADTEK NVIDIA QUADRO P2200 - 5GB DDR5
ประกัน 3 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
14,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128354' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE NVIDIA QUADRO P2200 - 5GB DDR5
ประกัน 3 ปี
14,250 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
NVIDIA 1650 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139028' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GRFORCE GTX 1650 OC - 4GB GDDR6 REV.3.0
ประกัน 3 ปี
13,300 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 200 บาท


NVIDIA 1050 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110961' and sp.pic_type='s'
VGA ASUS GEFORCE GTX 1050 TI CERBERUS O4G - 4GB DDR5
ประกัน 3 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไปNVIDIA 700 -1030 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131771' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 710 - 2GB DDR3 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
1,675 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131770' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 730 - 2GB DDR5 REV.2.0
ประกัน 3 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138459' and sp.pic_type='s'
VGA ZOTAC GEFORCE GT 730 ZONE EDITION - 2GB DDR5 [ZT-71113-20L]
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137272' and sp.pic_type='s'
VGA GIGABYTE GEFORCE GT 730 - 2GB DDR5 [GV-N730D5-2GL]
ประกัน 3 ปี
2,965 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 125 บาทNVIDIA 200 SERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066992' and sp.pic_type='s'
VGA LONGWELL GEFORCE GT 210 - 1GB DDR3
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 20 บาท