เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024652' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet All in one
พบสินค้า 27 รายการ
CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122528' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA E4270
ประกัน 1 ปี
3,410 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111419' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G3010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111420' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G4010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
7,740 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135714' and sp.pic_type='s'
BROTHER MFC-T920DW + INK TANK
ประกัน 2 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096659' and sp.pic_type='s'
BROTHER MFC-J3530DW
ประกัน 2 ปี
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096660' and sp.pic_type='s'
BROTHER MFC-J3930DW
ประกัน 2 ปี
15,390 บาท
รวม VAT แล้ว
15,890 บาท
ประหยัด 500 บาท

EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139260' and sp.pic_type='s'
EPSON L4260+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139382' and sp.pic_type='s'
EPSON L6290+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072637' and sp.pic_type='s'
EPSON L850+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140270' and sp.pic_type='s'
EPSON L6490+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132768' and sp.pic_type='s'
EPSON L14150+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
16,840 บาท
รวม VAT แล้ว
17,490 บาท
ประหยัด 650 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139392' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink Advantage 2333
ประกัน 1 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132908' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink Advantage 2335
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132783' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink Advantage 2337
ประกัน 1 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132782' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink Advantage 2775
ประกัน 1 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135478' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink Advantage 4175
ประกัน 1 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109690' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink 315 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109691' and sp.pic_type='s'
HP DeskJet Ink 415 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128562' and sp.pic_type='s'
HP Smart Tank 515
ประกัน 2 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127146' and sp.pic_type='s'
HP OfficeJet Pro 8020
ประกัน 2 ปี
6,250 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141114' and sp.pic_type='s'
HP Smart Tank 670
ประกัน 2 ปี
6,850 บาท
รวม VAT แล้ว
7,150 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128568' and sp.pic_type='s'
HP Smart Tank 615
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139757' and sp.pic_type='s'
HP Smart Tank 720
ประกัน 2 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121999' and sp.pic_type='s'
HP OfficeJet Pro 7720
ประกัน 1 ปี
8,090 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139427' and sp.pic_type='s'
HP Smart Tank 750
ประกัน 2 ปี
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141172' and sp.pic_type='s'
HP OfficeJet Pro 9010
ประกัน 2 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140546' and sp.pic_type='s'
HP OfficeJet Pro 7740
ประกัน 1 ปี
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,690 บาท
ประหยัด 600 บาท