เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025609' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Asus
พบสินค้า 9 รายการ
Adapter NB Asus (4.0 x 1.35mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130247' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(35W) 1.75A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098860' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (L, 3.0*1.1mm) 19V
(45W) 2.37A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096138' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(45W) 2.37A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083575' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(45W) 2.37A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098751' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(45W) 2.37A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130244' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(65W) 3.42A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070037' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(65W) 3.42A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098752' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(65W) 3.42A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130248' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V
(90W) 4.74A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท