เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025614' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Asus
พบสินค้า 11 รายการ
Adapter NB Asus (5.5 x 2.5mm) (A)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130245' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
203 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045045' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110624' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A GENUINE
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098753' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(65W) 3.42A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130246' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A MAGIC TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096954' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045046' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A POWERMAX
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110625' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A Genuine
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110629' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(90W) 4.74A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098769' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19V
(120W) 6.32A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098754' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (A, 5.5*2.5mm) 19.5V
(180W) 9.23A Slim GENUINE
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 250 บาท