เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024725' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB HP/COMPAQ
พบสินค้า 62 รายการ
Adapter NB HP/COMPAQ (7.4*5.0 mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130263' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039911' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096148' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095272' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024314' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097243' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A หัวเข็ม 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110233' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 3.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096144' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083587' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098899' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 18.5V 6.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130261' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039912' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096149' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024317' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097242' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A หัวเข็ม 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098718' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 4.74A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111209' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19V 7.89A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096232' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19.5V 2.31A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105422' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19.5V 2.31A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122701' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19.5V 3.33A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107346' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (7.4*5.0mm) 19.5V 6.9A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (5.5*2.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116438' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (5.5*2.5mm) 18.5V 3.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024311' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (5.5*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0043620' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098800' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (4.5*3.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111081' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19V 4.74A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130262' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 3.33A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078245' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 3.33A ''POWERMAX''
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130260' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096146' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092748' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112654' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110603' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 6.15A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107342' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.5*3.0mm) 19.5V 6.15A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (4.0*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132834' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V 1.58A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098798' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19V 1.58A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051142' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19V 1.58A ''POWERMAX''
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111080' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19V 1.58A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096145' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V 2.05A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096231' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V 2.05A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095269' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V 2.05A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054701' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V 2.05A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118282' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.0*1.7mm) 19.5V 2.05A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB HP/COMPAQ (4.8*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096957' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099074' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024313' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097254' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110636' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098770' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044870' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 4.9A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098805' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 18.5V 4.9A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130259' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 3.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044623' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061496' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19V 4.74A Bullet 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062021' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096147' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095271' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069878' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.3A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098797' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104476' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129805' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 3.33A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0029212' and sp.pic_type='s'
Adapter NB HP (4.8*1.7mm) 19.5V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท