เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024732' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB LENOVO
พบสินค้า 73 รายการ
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111086' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 4.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท

Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100319' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 12V 2A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098857' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085880' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073389' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110604' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096377' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098856' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095280' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067565' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102055' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096534' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104018' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044624' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098855' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105423' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115159' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131068' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098853' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064948' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096380' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098903' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131067' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101702' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098858' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069876' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110637' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107351' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131065' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096140' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094789' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132833' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108239' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB LENOVO (USB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098902' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110640' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107348' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096376' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098764' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131071' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098852' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078246' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066438' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131069' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098849' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098859' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098765' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098766' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098767' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.75A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098768' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 8.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135081' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 11.5A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111087' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 2A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111088' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท

Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092589' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm) 5V 4A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท

Adapter NB LENOVO (TYPE-C)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116440' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (TYPE-C) 20V 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116851' and sp.pic_type='s'
Adpater NB LENOVO (TYPE-C) 20V 2.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,485 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100226' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm) 12V 2A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118284' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118283' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098763' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (6.36*3.0mm) 19.5V 6.15A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107349' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (6.3*3.0mm) 19V 7.7A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131070' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044625' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095283' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098850' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103500' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110639' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131066' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101703' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102056' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095287' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085881' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096132' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110638' and sp.pic_type='s'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท