เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024765' GROUP BY pri.code order by pri.Url Game Controller (JoyStick)
พบสินค้า 34 รายการ
Controller Racing
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137645' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Racing Wheel Logitech G29 + Shifter
ประกัน 2 ปี
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,180 บาท
ประหยัด 3,190 บาท

Controller Wireless/Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138413' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless NEOLUTION E-Sport BERSERK
ประกัน 2 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119426' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T1S) Black
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119428' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(G4S) Black
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044347' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless Logitech F710
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131636' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Pro Black
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136255' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(G4) Pro
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 500 บาท

Controller XBOX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129984' and sp.pic_type='s'
Controller Analog Microsoft XBOX ONE 4N6-00003
ประกัน 6 เดือน
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138916' and sp.pic_type='s'
Controller Analog Microsoft XBOX ONE +type C 1V8-00014
ประกัน 6 เดือน
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 550 บาท

Controller Analog
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135046' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-43) Sequential
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100241' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Red
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094314' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Blue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094315' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Yellow
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100240' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Orange
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082020' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-34) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090567' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090570' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Yellow
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090566' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Green
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090565' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096059' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135114' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-706) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090806' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER IMAC
(U-707) Blue
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084386' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER IMAC
(U-707) Red
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108529' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-306) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136047' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-801BLK)
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130426' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-680)
ประกัน 2 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 71 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130425' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO XBOX
(GP-670)
ประกัน 2 ปี
369 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138159' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (WC-691)
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095612' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NEOLUTION E-Sport Midas Gen 2
ประกัน 2 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129745' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NEOLUTION E-Sport XCALIBER
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137874' and sp.pic_type='s'
Controller Analog EGA (Type-J1) Black
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108138' and sp.pic_type='s'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-11) Black/Green
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137815' and sp.pic_type='s'
Controller Analog FANTECH REVOLVER
(WGP-12) Black
ประกัน 2 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131635' and sp.pic_type='s'
Controller Analog GAMESIR
(T4W) Black
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 115 บาท