เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024761' GROUP BY pri.code order by pri.Url Game Controller (JoyStick)
พบสินค้า 27 รายการ
Controller Analog
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135046' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-43) Sequential
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090567' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090570' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Yellow
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090566' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Green
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139543' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NX-J1) Black
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096059' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130952' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-306) White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108529' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-306) Black
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136047' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-801BLK)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130426' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-680)
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138159' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (WC-691)
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095612' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NEOLUTION E-Sport Midas Gen 2
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129745' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NEOLUTION E-Sport XCALIBER
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137874' and sp.pic_type='s'
Controller Analog EGA (Type-J1) Black
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139492' and sp.pic_type='s'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-13) Black/Red
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131635' and sp.pic_type='s'
Controller Analog GAMESIR
(T4W) Black
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044348' and sp.pic_type='s'
Controller Analog Logitech F310
ประกัน 3 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 114 บาท

Controller XBOX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138916' and sp.pic_type='s'
Controller Analog Microsoft XBOX Series +type C 1V8-00014
ประกัน 6 เดือน
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 580 บาท

Controller Wireless/Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138413' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless NEOLUTION E-Sport BERSERK
ประกัน 2 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119426' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T1S) Black
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131636' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Pro Black
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136255' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(G4) Pro
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 300 บาท

Controller Mobile
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139376' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(F7) Claw Tablet for iPad/Android
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139377' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(F8) Pro Snowgon Mobile Cooling Grip
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 300 บาท

Controller Racing
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090683' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Racing Wheel Logitech G29
ประกัน 2 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116975' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Driving Force Shifter Logitech
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139572' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Driving TH8A Shifter THRUSTMASTER
(4060059)
ประกัน 2 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป