เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024939' GROUP BY pri.code order by pri.Url Jack / Plug / Boots
พบสินค้า 33 รายการ
BOOTS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012067' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5 คละสี (100/Pack)
-
24 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100392' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5 GLINK (GL387)
(50/Pack)
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045962' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6002) Red
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045963' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6003) Green
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045964' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6004) Blue
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045965' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6005) Yellow
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123082' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6511) White
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115053' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT5e LINK (US-6514) Blue
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115078' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6621) White
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115081' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6622) Red
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115079' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6623) Green
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112791' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6625) Yellow
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115052' and sp.pic_type='s'
Plug Boots CAT6 LINK (US-6624) Blue
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
36 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 14 บาท

Modular JACK (Female)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080815' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT5 GLINK (GL383)
ประกัน 1 ปี
14 บาท
รวม VAT แล้ว
19 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064531' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005SC1) White
ประกัน 30 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064535' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005SC4) Blue
ประกัน 30 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062142' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT5e LINK (US-1005STF)
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080816' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT6 GLINK (GL384)
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065038' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006SL)
ประกัน 30 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080032' and sp.pic_type='s'
Jack RJ45 CAT6 LINK (US-1006STF)
ประกัน 30 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท

Modular PLUG (Male)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072040' and sp.pic_type='s'
Plug RJ9 LINK (UL-3004) (10/Pack)
ประกัน 30 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
24 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050098' and sp.pic_type='s'
Plug RJ11 LINK (UL-3011)
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042457' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5 COB (100/Pack)
-
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038065' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5 Commscope (6-554720-3)
(100/Pack)
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045966' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1001)
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085898' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-2) Crystal Red
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085900' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-4) Crystal Blue
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085901' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-5) Crystal Yellow
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085902' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT5e LINK (US-1051-6) Crystal Black
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080855' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1004)
ประกัน 30 ปี
14 บาท
รวม VAT แล้ว
19 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0037181' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT6 LINK (US-1002)
(10/Pack)
ประกัน 30 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080813' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT6 GLINK (GL382)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126885' and sp.pic_type='s'
Plug RJ45 CAT6 XLL (RJ-C650) คละสี (50/Pack)
ประกัน 2 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 15 บาท