เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024904' GROUP BY pri.code order by pri.Url LAN Card
พบสินค้า 6 รายการ
PCIe LAN Card
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066707' and sp.pic_type='s'
PCIe Lan Card D-LINK (DGE-560T) Gigabit
Life time
309 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091221' and sp.pic_type='s'
PCIe Lan Card TP-LINK (TG-3468) Gigabit
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125558' and sp.pic_type='s'
PCIe Lan Card EDIMAX (EN-9260TX-E) Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131502' and sp.pic_type='s'
PCIe Lan Card ZYXEL (XGN100C) 10G Port Gigabit
Life time
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

PCI LAN Card
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069056' and sp.pic_type='s'
PCI Lan Card D-LINK (DGE-528T) Gigabit
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125854' and sp.pic_type='s'
PCI Lan Card PLANET (ENW-9605) Gigabit
ประกัน 3 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 34 บาท