เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024905' GROUP BY pri.code order by pri.Url Switching HUB
พบสินค้า 119 รายการ
TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091223' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1005D) 5 Port
(5")
Life time
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091224' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1008D) 8 Port
(7")
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138668' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1005LP) 5 Port (4-Port PoE)
(4'')
Life time
840 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091225' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1016D) 16 Port
(11")
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091230' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1008P) 8 Port with 4 port PoE
(7")
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091228' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1024D) 24 Port
(11")
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091229' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TP-LINK (TL-SF1024) 24 Port
(18")
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091233' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1005D) 5 Port
(5")
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091234' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG105) 5 Port
(5")
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091235' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008D) 8 Port
(7")
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091236' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG108) 8 Port
(7")
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121529' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG108E) 8 Port
(7")
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109116' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1005P) 5 Port (4-Port PoE)
(5")
Life time
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091237' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008P) 8 Port (4-Port PoE)
(7")
Life time
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090593' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016D) 16 Port
(11")
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091239' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024D) 24 Port
(11")
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127684' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008MP) 8 Port PoE
(11'')
Life time
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133563' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG2428P) 24 Port PoE + 4 Port SFP
(18")
Life time
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
10,490 บาท
ประหยัด 900 บาท

D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130504' and sp.pic_type='s'
Switching Hub D-LINK (DES-1005C) 5 Port
(4'')
Life time
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130505' and sp.pic_type='s'
Switching Hub D-LINK (DES-1008C) 8 Port
(5'')
Life time
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036218' and sp.pic_type='s'
Switching Hub D-LINK (DES-1008A) 8 Port
(5")
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126560' and sp.pic_type='s'
Switching Hub D-LINK (DES-F1006P-E) 4 Port POE + 2 Port Uplink
(5")
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0008941' and sp.pic_type='s'
Switching Hub D-LINK (DES-1024D) 24 Port
(11")
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048065' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1005A) 5 Port
(4")
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084818' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-105) 5 Port (Metal Case)
(4")
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047485' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1008A) 8 Port
(5")
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138868' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-108GL) 8 Port (Metal Case)
(5'')
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084819' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-108) 8 Port (Metal Case)
(5")
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106410' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-08_V2) 8 Port Easy Smart
(6")
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135271' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-F1006P-E) 4 Port POE + 2 Port Uplink
(5'')
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137087' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1016S) 16 Port
(11'')
Life time
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077614' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1008P) 8 Port (4-Port PoE)
(6")
Life time
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136117' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1024C) 24 Port
(11??)
Life time
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135272' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-F1010P-E) 8 Port POE + 2 Port Uplink
(7'')
Life time
3,019 บาท
รวม VAT แล้ว
3,219 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111175' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1008MP) 8 Port PoE
(11")
Life time
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139055' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-10/H) 8 Port 2 Port SFP
(11'')
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084822' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-10P) 8 Port with PoE + 2 Port SFP
(11")
Life time
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110533' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-20) 16 Port + 4 Port SFP
(17'')
Life time
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084823' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-28) 24 Port + 4 Port SFP
(17'')
Life time
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084821' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-24P_V2) 24 Port (12 Port PoE)
(11'')
Life time
8,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084824' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-28P) 24 Port with PoE + 4 Port SFP
(17")
Life time
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NETGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135877' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub NETGEAR (GS105E) 5 Port Gigabit
(4'')
ประกัน 2 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111180' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub NETGEAR (GS308P) 8 Port PoE Gigabit
(6'')
ประกัน 2 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 290 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091484' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TOTOLINK (S808) 8 Port (5")
(Lifetime Forever)
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104049' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TOTOLINK (SW16D) 16 Port (9")
(Lifetime Forever)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109657' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TOTOLINK (SW24D) 24 Port (11")
(Lifetime Forever)
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,235 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091486' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TOTOLINK (SW16) 16 Port (17")
(Lifetime Forever)
Life time
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091614' and sp.pic_type='s'
Switching Hub TOTOLINK (SW24) 24 Port (17")
(Lifetime Forever)
Life time
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091609' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S505G) 5 Port (5")
(Lifetime Forever)
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091485' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S808G) 8 Port (5")
(Lifetime Forever)
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091611' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (SG16) 16 Port (17'')
(Lifetime Forever)
Life time
2,625 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 265 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136909' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub MERCUSYS (MS105G) 5 Port
(4")
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136910' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub MERCUSYS (MS108G) 8 Port
(5")
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
449 บาท
ประหยัด 49 บาท


CISCO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083634' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95D-05-AS) 5 Port
(4")
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138138' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS110-8T-D-EU) 8 Port
(6'')
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083388' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (SG95-16-AS) 16 Port
(11")
Life time
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138422' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-8T-D-EU) 8 Port Smart Switch
(6'')
Life time
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138979' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS110-8PP-D-EU) 8 Port (4 Port PoE)
(6'')
Life time
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138781' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS110-16T-EU) 16 Port
(10'')
Life time
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137796' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS110-24T-EU) 24 Port + 2 Port SFP
(11')
Life time
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134226' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS110-16PP-EU) 16 Port + 8 Port POE Power 64W
(11'')
Life time
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138985' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-8T-E-2G-EU) 8 Port + 2 Port Gigabit copper/SFP combo
(10'')
Life time
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138981' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-8PP-E-2G-EU) 8 Port PoE + 2 Port Gigabit copper/SFP combo
(10'')
Life time
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137337' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS220-24T-4G-EU) 24 Port + 4 Port SFP
(17'')
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137797' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-16T-2G-EU) 16 Port + 2 Port Gigabit SFP
(10'')
Life time
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108267' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (SG250-26-K9-EU) 24 Port + 2 Port Gigabit SFP
(17'')
Life time
8,140 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138982' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-24T-4G-EU) 24 Port 4 Port SFP
(17'')
Life time
7,970 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138986' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-8P-E-2G-EU) 8 Port PoE + 2 Port Gigabit copper/SFP combo
(10'')
Life time
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137800' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-16T-2G-EU) 16 Port + 2 Port Gigabit SFP
(11')
Life time
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137799' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-8FP-E-2G-EU) 8 Port PoE + 2 Gigabit Copper/SFP combo ports
(11'')
Life time
9,940 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138987' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-16T-E-2G-EU) 16 Port 2 Port SFP
(10'')
Life time
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,390 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138983' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-16P-2G-EU) 16 Port PoE 2 Port SFP
(17'')
Life time
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138989' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-24T-4G-EU) 24 Port 4 Port SFP
(17'')
Life time
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,790 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138984' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-24P-4G-EU) 24 Port PoE 4 Port SFP
(17'')
Life time
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,590 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138988' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-16P-2G-EU) 16 Port PoE 2 Port SFP
(10'')
Life time
14,140 บาท
รวม VAT แล้ว
15,790 บาท
ประหยัด 1,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138273' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO Catalyst (C1000-16P-2G-L) 16 Port + 2 Port SFP
(11')
Life time
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,790 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138990' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS350-24P-4G-EU) 24 Port PoE 4 Port SFP
(17'')
Life time
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,790 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113234' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO SG350-28P
(SG350-28P-K9-EU) 24 Port PoE + 2 Port Min
Life time
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
20,590 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137798' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (CBS250-48PP-4G-EU) 48 Port Gigabit PoE Smart Switch + 4 Port Gigabit SFP
(17'') By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
24,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104072' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub CISCO (WS-C2960L-24PS-AP) 24 Port + 4 Port SFP PoE Power 195W
(17")
Life time
29,300 บาท
รวม VAT แล้ว
32,500 บาท
ประหยัด 3,200 บาท

ARUBA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132917' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ARUBA IOn 1930 24G (JL682A) 24 Port + 4 Port SFP
(17'')
Life time
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132919' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ARUBA IOn 1930 48G (JL685A) 48 Port + 4 Port SFP
(17'')
Life time
15,190 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132921' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ARUBA IOn 1930 48G Class4 (JL686A) 48 Port POE 370W + 4 Port SFP
(17'') By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
32,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

UBIQUITI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122897' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-8) 8 Port (1 Port PoE)
(6")
ประกัน 2 ปี
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135226' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (USW-Flex) 5 Port (1-Port PoE IN, 4-Port PoE OUT)
(5")
Life time
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125380' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-8-150W) 8 Port with PoE + 2 port SFP
(8")
Life time
7,770 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122899' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-24) 24 Port + 2 port SFP
(17")
Life time
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135221' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (USW-24) 24 Port + 2 Port SFP
(17")
ประกัน 2 ปี
9,440 บาท
รวม VAT แล้ว
10,390 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135220' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (USW-16-POE) 16 Port (8 Port PoE) + 2 Port SFP
(17")
ประกัน 2 ปี
14,040 บาท
รวม VAT แล้ว
15,390 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122896' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-24-250W) 24 Port with PoE + 2 port SFP
(19") By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135224' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (USW-48-POE) 48 Port (32 Port PoE) + 4 Port SFP
(17??) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
28,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135225' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (USW-Pro-48-POE) 48 Port PoE + 4 Port SFP
(17") By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
45,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ZYXEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127644' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS-105S V2) 5 Port
(5'')
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127645' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS-108S V2) 8 Port
(6'')
Life time
500 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095242' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS-108B V3) 8 Port
(6'')
Life time
730 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126557' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS1005HP) 5 Port (4 Port PoE)
(5'')
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126558' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS1008HP) 8 Port POE
(10'')
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111249' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS1100-24E) 24 Port
(11")
Life time
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125642' and sp.pic_type='s'
GigaBit Switching Hub ZYXEL (GS1900-8) 8 Port Smart Managed
(10'')
Life time
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111250' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS1100-10HP) 8 Port PoE + 2 port SFP
(8'')
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125644' and sp.pic_type='s'
GigaBit Switching Hub ZYXEL (GS1900-16) 16 Port Smart Managed
(8'')
Life time
4,070 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102982' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub ZYXEL (GS1900-8HP) 8 Port POE Smart Managed
(10'')
Life time
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 550 บาท

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064592' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS105-AP) 5 Port
(5")
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064593' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108-AP) 8 Port
(6'')
Life time
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069100' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS116-AP) 16 Port
(11'')
Life time
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066469' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124-AP) 24 Port
(17'')
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072440' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108P-AP) 8 Port (4 Port PoE)
(8")
Life time
3,115 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081967' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS318-AP) 16 Port + 2 Port g17, g18
(17")
Life time
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128395' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS-116P-AP) 16 Port + 8 Port PoE
(11")
Life time
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137285' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS528-AP) 24 Port + 2 Port Gigabit + 2 Port Combo Gigabit SFP
(17'')
Life time
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084830' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124P-AP) 24 Port (12 Port PoE)
(17'')
Life time
8,970 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 920 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137286' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub LINKSYS
(LGS528P-AP) 24 Port POE + 2 Port Combo Gigabit SF
Life time
10,740 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,250 บาท

WATASHI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136759' and sp.pic_type='s'
Switching Hub WATASHI (WSC083) 16 Port POE + 2 Port Uplink + 1 SFP
(11??)
ประกัน 2 ปี
3,310 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136762' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub WATASHI (WSC085) 16 Port POE + 2 Port Uplink + 1 Console Port
(17??)
ประกัน 2 ปี
5,010 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 580 บาท

DAHUA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135855' and sp.pic_type='s'
Switching Hub DAHUA (PFS3010-8ET-96) 8 Port POE + 2 Port Gigabit
(7")
ประกัน 3 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131953' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub DAHUA (DH-PFS4218-16GT-240) 16 Port POE + 2 port SFP
(17'')
ประกัน 3 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078171' and sp.pic_type='s'
Switching Hub EDIMAX (ES-3308P) 8 Port (5")
(Lifetime Forever)
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137933' and sp.pic_type='s'
Gigabit Switching Hub EDIMAX (GS-1016) 16 Port
(17'')
Life time
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 300 บาท

MOXA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0060957' and sp.pic_type='s'
Switching Hub MOXA (EDS-208) 8 Port
(4'') By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
- Pre Order
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป