เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024920' GROUP BY pri.code order by pri.Url Router
พบสินค้า 90 รายการ
D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135820' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-1253) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127733' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-1360) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit Smart Mesh
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133910' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-2150) Wireless AC2100 Dual Band Gigabit
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132884' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1860) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132641' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1560) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137303' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1870) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135040' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X5460) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NETGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079167' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (JWNR2010) Wireless N300
ประกัน 2 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084368' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R6220-100PES) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090738' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R6900) Wireless AC1900 Smart WiFi Router
ประกัน 2 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088064' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R7800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107230' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R7000P) Wireless AC2300 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
8,510 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130755' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (RAX40) Wireless AX3000 Dual band Gigabit
ประกัน 2 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ALFA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083848' and sp.pic_type='s'
Router ALFA (AIP-W525HU) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092426' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR840N) Wireless N300
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091142' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR802N) Wireless N300 Nano
Life time
499 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091103' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR841N) Wireless N300
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090592' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR940N) Wireless N450
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124377' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C20 V5) Wireless AC750 Dual Band
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091152' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C5) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091150' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C50) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103349' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR902AC) Wireless AC750 Dual Band Portable
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137813' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C64) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134605' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C6_V3) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130146' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C80) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129216' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX10) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138734' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX23) Wireless AX1800 Dual-Band Gigabit
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130930' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX20) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
Life time
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128608' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX50) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit
Life time
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139045' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX72) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135042' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX73) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139046' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX11000) Wireless AX11000 Tri-Band Gigabit
Life time
15,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Tenda
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128152' and sp.pic_type='s'
Router Tenda (AC6) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
859 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129720' and sp.pic_type='s'
Router Tenda (AC8) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123866' and sp.pic_type='s'
Router Tenda (AC10U) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

AIRPHO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130672' and sp.pic_type='s'
Router AIRPHO (AR-W800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 9 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133161' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6476AC) Wireless A1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089047' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6478AC) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099166' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (RG21S) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 750 บาท

KASDA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123980' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW65293) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099169' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW6516) Wireless AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110052' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW6512) Wireless AC750 Dual Band + Range Extender KASDA (KW5583) N300
(Lifetime Forever)
Life time
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,735 บาท
ประหยัด 190 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136903' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MW325R) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136902' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (AC12) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136901' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (AC12G) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136900' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR70X) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

MIKROTIK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116574' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB260GS)
Life time
1,595 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095324' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB750r2)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095325' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB750Gr3)
Life time
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122913' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB760iGS)
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095318' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB2011UiAS-RM)
Life time
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115074' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB450Gx4)
Life time
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095316' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB2011UiAS-2HnD-IN) Wireless N300
Life time
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122901' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB3011UiAS-RM)
Life time
6,410 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 680 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122922' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Life time
8,640 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100278' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB1100AHx4)
Life time
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098134' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1009-7G-1C-1S+) 9 Core
Life time
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098135' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1009-7G-1C-1S+PC) 9 Core By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098138' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1009-7G-1C-PC) 9 Core By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095307' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1016-12G) 16 Core
Life time
20,890 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127428' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1016-12S-1S+) 16 Core By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
28,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095309' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1036-12G-4S) 36 Core
Life time
33,790 บาท
รวม VAT แล้ว
37,290 บาท
ประหยัด 3,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095311' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1036-8G-2S+) 36 Core By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
41,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095310' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1036-12G-4S-EM) 36 Core
Life time
40,190 บาท
รวม VAT แล้ว
43,990 บาท
ประหยัด 3,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095312' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1036-8G-2S+EM) 36 Core By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
Life time
48,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136310' and sp.pic_type='s'
Router HUAWEI (AX3-WS7100) Wireless AX3000 Dual band Gigabit
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136309' and sp.pic_type='s'
Router HUAWEI (AX3-WS7200) Wireless AX3000 Dual band Gigabit
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136311' and sp.pic_type='s'
Router HUAWEI (WS5200) Wireless AC1300 Dual band Gigabit
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133049' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (EA7500S-AH) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133050' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (EA8100-AH) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134957' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,840 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136898' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450-AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,125 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125461' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (WRT1900ACS-AP) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137876' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,680 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137878' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137877' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135198' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E9452-AH) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
9,015 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137879' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133164' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (MX10600-AH) Wireless AX5300 Tri-Band Gigabit By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091051' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N302R Plus) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091428' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N150RT) Wireless N150
(Lifetime Forever)
Life time
500 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091053' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N300RT) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091763' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N600R) Wireless N600
(Lifetime Forever)
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091040' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A1004) Wireless AC750 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126228' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A3002RU V.2) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094414' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A6000R) Wireless AC2100 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133712' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (X5000R) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117112' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A7000R) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 230 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125334' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AC53) Wireless AC750 Dual Band Gigabit high power
ประกัน 5 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130800' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AC1500UHP) Wireless AC1500 Dual Band Gigabit high power
ประกัน 5 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท