เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024961' GROUP BY pri.code order by pri.Url Access Point
พบสินค้า 44 รายการ
D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077936' and sp.pic_type='s'
Access Point D-LINK (DAP-1665) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115145' and sp.pic_type='s'
Access Point D-LINK (DAP-2610) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
Life time
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ARUBA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133003' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP11D
(R2X16A) Wireless AC1200 Gigabit
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138342' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP11D
(R6K64A) Wireless AC1200 Gigabit
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133005' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP22
(R4W02A) Wireless AX1800 Gigabit WI-FI 6
ประกัน 1 ปี
5,510 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 680 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133002' and sp.pic_type='s'
Access Point ARUBA Instant On AP15
(R2X06A) Wireless AC2100 Gigabit
ประกัน 1 ปี
6,010 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 680 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130931' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (TL-WA801N) Wireless N300
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130928' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (TL-WA901N) Wireless N450
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092525' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP110) Wireless N300
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101447' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP115) Wireless N300
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131957' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (TL-WA1201) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101448' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP225) Wireless AC1350 Dual Band Gigabit
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101901' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP245) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141093' and sp.pic_type='s'
Access Point TP-LINK (EAP265 HD) Wireless AC1750 Gigabit
Life time
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091187' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK (CPE210) Wireless N300
(2.4GHz) 9dBi
ประกัน 3 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091188' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TP-LINK (CPE510) Wireless N300
(5GHz) 13dBi
ประกัน 3 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124277' and sp.pic_type='s'
Wireless Controller TP-LINK
(OC200) Omada Cloud
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

CISCO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138869' and sp.pic_type='s'
Access Point CISCO (CBW140AC-S) Wireless AC1200 Gigabit
Life time
3,355 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138870' and sp.pic_type='s'
Access Point CISCO (CBW145AC-S) Wireless AC1200 Gigabit
Life time
4,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 470 บาท

UBIQUITI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088779' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-PRO) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
5,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116719' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-nanoHD) Wireless AC2100 Dual Band Gigabit
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135878' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(U6-LR) Wireless AX3000 Dual Band WI-FI 6
ประกัน 2 ปี
8,090 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112736' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-HD) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126149' and sp.pic_type='s'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-PRO-5) Wireless AC1750 Dual Band ???? 5 ???)
ประกัน 2 ปี
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
28,990 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063782' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126944' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco 5AC) Wireless AC450
ประกัน 2 ปี
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068876' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,930 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063801' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061376' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098738' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M-PRO) Wireless AC1750
ประกัน 2 ปี
7,140 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 850 บาท

MIKROTIK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096077' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RB941-2nD-TC) Wireless N300
Life time
935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122904' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RB952Ui-5ac2nD-TC) Wireless AC650 Dual Band Gigabit
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122906' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RBD52G-5HacD2HnD-TC) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122909' and sp.pic_type='s'
Access Point MIKROTIK (RB962UiGS-5HacT2HnT) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126145' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor MIKROTIK (RBSXTsq5nD) Wireless N300
(5GHz)
Life time
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096656' and sp.pic_type='s'
Access Point Outdoor TOTOLINK (CP300) N300 AP/Client
(Lifetime Forever)
ประกัน 5 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท

RUIJIE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134951' and sp.pic_type='s'
Access Point RUIJIE (RG-AP730-L) Wireless AC2100 Tri-band Gigabit
ประกัน 3 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 700 บาท

NETGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103624' and sp.pic_type='s'
Access Point NETGEAR (WAC510) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078172' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (CAP300) Wireless N300
(Lifetime Forever)
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085270' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1200) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Lifetime F
Life time
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112435' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1300) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
4,580 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092334' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1750) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112434' and sp.pic_type='s'
Access Point EDIMAX Pro (OFFICE 1-2-3) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
(Lifetime Forever)
Life time
10,600 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124085' and sp.pic_type='s'
Access Point LINKSYS (LAPAC2600C-AH) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit PoE With
ประกัน 2 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 700 บาท