เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025021' GROUP BY pri.code order by pri.Url VPN /Gateway Router
พบสินค้า 3 รายการ
VPN Router
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139094' and sp.pic_type='s'
VPN Router TP-LINK (ER605) Gigabit
Life time
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139093' and sp.pic_type='s'
VPN Router ZYXEL (VPN50) Gigabit
ประกัน 3 ปี
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,290 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

Gateway Router
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129003' and sp.pic_type='s'
Security Gateway UBiQUiTi UniFi Pro
(USG-PRO-4)
ประกัน 2 ปี
10,590 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,000 บาท