เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024996' GROUP BY pri.code order by pri.Url Rack
พบสินค้า 89 รายการ
Close Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080052' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (60 cm.) GERMANY
(G3-60615) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
9,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,790 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102610' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (80 cm.) GERMANY
(G3-60815) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
10,440 บาท
รวม VAT แล้ว
12,190 บาท
ประหยัด 1,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058456' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (90 cm.) GERMANY
(G3-60915) ''White'-Gray'
ประกัน 30 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
14,590 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085929' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (60 cm.) LINK
(CH-60627GW) Glass-Wave 'Black'
ประกัน 30 ปี
11,340 บาท
รวม VAT แล้ว
13,190 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124631' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (80 cm.) LINK
(CH-60827CW) 'Black'
ประกัน 30 ปี
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,790 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140360' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (100 cm.) GERMANY
(G3-61027) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,690 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077041' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 36U (80 cm.) GERMANY
(G3-60836) 'White-Gray'
ประกัน 3 ปี
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,190 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080056' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (80 cm.) GERMANY
(G3-60842) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
16,040 บาท
รวม VAT แล้ว
18,590 บาท
ประหยัด 2,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085962' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (100 cm.) LINK
(CH-61042CW) Glass-Wave 'Black'
ประกัน 30 ปี
20,190 บาท
รวม VAT แล้ว
23,190 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094803' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (110 cm.) GERMANY
(G3-61142) 'White'-Gray'
ประกัน 30 ปี
19,240 บาท
รวม VAT แล้ว
21,990 บาท
ประหยัด 2,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132966' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 42U (110 cm.) GERMANY
(G8-81142DDB) 'Black'
ประกัน 30 ปี
26,290 บาท
รวม VAT แล้ว
30,290 บาท
ประหยัด 4,000 บาท

Wall Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121936' and sp.pic_type='s'
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30 'White'
ประกัน 30 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121937' and sp.pic_type='s'
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076810' and sp.pic_type='s'
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30 'Gray'
ประกัน 30 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076811' and sp.pic_type='s'
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135126' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H) 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097370' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) FIBRECONNEX
(FXW-60406C) 'White'
Life time
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138561' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H4) 'Black'+ รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138934' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406HW4) ' 'White'' + รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122443' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-60406S) 'White'
ประกัน 30 ปี
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046446' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY
(G1-60406) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080038' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124873' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-60406S4) 'White' + รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105566' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) FIBRECONNEX
(FXW-60406C) 'White' + รางไฟชนิด 6 Outlet
Life time
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086148' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129905' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) 'Black'
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134974' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP
(ML-64506) 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121962' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) DATA RACK
(D1-60506) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066291' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) GERMANY
(G1-60506) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080043' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138588' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) WATASHI
(RC002D) Glass 'Black' + พัดลม 2 ตัว Shelf 1U
ประกัน 1 ปี
3,370 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124760' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) DATA RACK
(D1-60606) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046257' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY
(G1-60606) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105938' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) LINK
(CW2-60606W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085913' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY
(G1-60409) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085915' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY
(G1-60509) 'White'
ประกัน 30 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046258' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY
(G1-60609) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
3,660 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085928' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) LINK
(CW2-60609G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,720 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046259' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) GERMANY
(G1-60612) 'White-Gary'
ประกัน 30 ปี
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080046' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) LINK
(CW2-60612W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090927' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (40 cm.) LINK
(CW1-60412G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
4,010 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 680 บาท

Patch Panel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096010' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port LINK
(US-3001)
ประกัน 30 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045987' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT5e LINK
(US-3024)
ประกัน 30 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130446' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT6 LINK
(US-3124SL)
ประกัน 30 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079656' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT6 LINK
(US-3124A)
ประกัน 30 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065601' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 48 Port CAT5e LINK
(US-3048)
ประกัน 30 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091427' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel GERMANY
(G7-06003) With Cover
ประกัน 30 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065602' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel LINK
(US-3053A) With Cover
ประกัน 30 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091429' and sp.pic_type='s'
ห่วงจัดสายแนวตั้ง Vertical Ring GERMANY (G7-06004)
ประกัน 30 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท

รางไฟ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053873' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004)
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126257' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004B)
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128108' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet POWERCONNEX (PXC5PHNNS-UL04-2)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061245' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126258' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091437' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet LINK (CH-10306A)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101087' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet POWERCONNEX (PXB5PHNNB-UL06) w
ith Breaker
ประกัน 2 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125499' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126260' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008B)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065699' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126262' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012B)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097438' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP (M7-00012 PDU-12)
ประกัน 1 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091438' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet LINK (CH-10312A)
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101088' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet POWERCONNEX (PXB5PVNNB-UL12) w
ith Breaker
ประกัน 2 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126265' and sp.pic_type='s'
รางไฟ Thermostat PANEL SETS With 2 Outlet GERMANY (G7-05112)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท

พัดลม
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053874' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05001)
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091440' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว LINK (CK-80104)
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048592' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091441' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว LINK (CK-81204)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128130' and sp.pic_type='s'
พัดลม 3ตัว 4 นิ้ว LINK (CK-81304)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066325' and sp.pic_type='s'
พัดลม 3ตัว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05003)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 200 บาท

Shelf For Case
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091439' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 25 cm. LINK
(CK-12250)
ประกัน 30 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087336' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 35 cm. LINK
(CK-12350)
ประกัน 30 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046380' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY
(G7-01025) Fix
ประกัน 30 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127831' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 35 cm. LINK
(CK-20350) Fix
ประกัน 30 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
515 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097442' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-02045 FS-45) Fix
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097445' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-03045 SS-45) Slide
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050290' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-02045) Fix
ประกัน 30 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050291' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-03045) Slide
ประกัน 30 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125796' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 55 cm. LINK
(CK-20550) Fix
ประกัน 30 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097444' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP
(M7-02065 FS-65) Fix
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083666' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-02065) Fix
ประกัน 30 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085922' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-03065) Slide
ประกัน 30 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075704' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-02075) Fix
ประกัน 30 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128131' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. LINK
(CK-20750) Fix
ประกัน 30 ปี
875 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072379' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-03075) Slide
ประกัน 30 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076197' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. GERMANY
(G7-02095) Fix
ประกัน 30 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138884' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. MAP
(M7-03095) Slide
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091432' and sp.pic_type='s'
น็อตสำหรับขันอุปกรณ์ตู้ Rack GERMANY (G7-09300SET) (10/Pack)
ประกัน 30 ปี
54 บาท
รวม VAT แล้ว
69 บาท
ประหยัด 15 บาท

Open Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079852' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G0-60027) 'White'-Gray'
ประกัน 30 ปี
5,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 850 บาท