เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024994' GROUP BY pri.code order by pri.Url Range Extender & Mesh WiFI
พบสินค้า 44 รายการ
Mesh WiFi
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127646' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco E4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111294' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M5) Wireless AC1300 Dual Band
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123227' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134225' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M4) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101036' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M5) Wireless AC1300 Dual Band
(Pack 3)
Life time
6,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124262' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M9 PLUS ) Wireless AC2200 Tri-Band
(Pack 2)
Life time
6,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132428' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco X20) Wireless AX1800 Dual Band WI-FI 6
(Pack 2)
Life time
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130147' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TP-LINK (Deco M9 PLUS ) Wireless AC2200 Tri-Band
(Pack 3)
Life time
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113944' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh D-LINK (COVR-C1203) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111559' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TOTOLINK (T10) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
(Pack 3)
Life time
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140531' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TENDA Nova (MW5S-P2) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 2)
ประกัน 5 ปี
1,365 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140532' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh TENDA Nova (MW5S-P3) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
ประกัน 5 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129867' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh AIRPHO (AR-M400) Wireless AC1200 Dual Band
(Pack 3)
Life time
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140542' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh ASUS ZENWIFI (XD6) Wireless AX5400 Dual Band
(Pack 2)
ประกัน 5 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,290 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135637' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP
(MX4200-AH) Wireless AX4200 Tri-Band WI-FI 6
Life time
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111195' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (WHW0302-AH) Wireless AC4400 Tri-Band
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111194' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (WHW0303-AH) Wireless AC6600 Tri-Band
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130061' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX5300-AH) Wireless AX5300 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 1)
ประกัน 3 ปี
10,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135638' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX8400-AH) Wireless AX4200 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135639' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh LINKSYS VELOP (MX12600-AH) Wireless AX4200 Tri-Band WI-FI 6
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113808' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBS50) Wireless AC3000 Tri-band By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120543' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK20) Wireless AC2200 Tri-band
ประกัน 2 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103333' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK30) Wireless AC2200 Tri-band
ประกัน 2 ปี
11,990 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106129' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK40) Wireless AC2200 Tri-band By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120609' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK23) Wireless AC2200 Tri-band By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096125' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(RBK50) Wireless AC3000 Tri-band
ประกัน 2 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120546' and sp.pic_type='s'
Whole-Home Mesh NETGEAR Orbi
(SRK60) Wireless AC3000 Tri-band By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 2 ปี
27,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

WiFi Range Extender
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091172' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (TL-WA850RE) N300
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091174' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE200US) AC750 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113647' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE205) AC750 Dual Band
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103354' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE305) AC1200 Dual Band
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140278' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE505X) AX1500 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091177' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE450) AC1750 Dual Band Gigabit
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132572' and sp.pic_type='s'
Range Extender TP-LINK (RE650) AC2600 Dual Band Gigabit
Life time
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120171' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (DAP-1325) N300
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140187' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (DAP-1610) AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127736' and sp.pic_type='s'
Range Extender D-LINK (DRA-2060) AC2000 Dual Band Gigabit
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132566' and sp.pic_type='s'
Range Extender TOTOLINK (EX200U) N300
(Lifetime Forever)
Life time
275 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091431' and sp.pic_type='s'
Range Extender TOTOLINK (EX302) N300
(Lifetime Forever)
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137822' and sp.pic_type='s'
Range Extender TOTOLINK (EX1200L) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078102' and sp.pic_type='s'
Range Extender EDIMAX (EW-7438RPn Mini) N300 Access Point/Wi-Fi Bridge
(Lifetime
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078100' and sp.pic_type='s'
Range Extender EDIMAX (EW-7438RPn AIR) N300
(Lifetime Forever)
Life time
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136904' and sp.pic_type='s'
Range Extender MERCUSYS (MW300RE) N300
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133679' and sp.pic_type='s'
Range Extender XIAOMI (DVB4235GL) N300
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
349 บาท
ประหยัด 39 บาท