เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025441' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard Gaming
พบสินค้า 12 รายการ
NUBWO X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150686' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY LAVENDER - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150683' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY PURPLE - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130596' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134851' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151793' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO -X NECRITZ X37 BLACK - GRAYWOOD-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151796' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO -X NECRITZ X37 WHITE - GRAYWOOD-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152457' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152461' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 BLACK - BROWN SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152459' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152462' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152464' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 WHITE - BROWN SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152463' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 345 บาท