เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025307' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Gaming
พบสินค้า 101 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145685' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA LB-01 BLACK/BLUE
-
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147449' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA LB-01 BLACK/RED
-
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145687' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA S605 BLACK
-
260 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138582' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA S603 BLACK
-
280 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138583' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA F606 BLACK
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147450' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA S503 BLACK
-
545 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147451' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S506 PINK
-
600 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138584' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S600 BLACK
-
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท

EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144403' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) EGA TYPE-H11 BLACK
ประกัน 2 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144404' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) EGA TYPE-H12 BLACK
ประกัน 2 ปี
354 บาท
รวม VAT แล้ว
479 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144405' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) EGA TYPE-H12 WHITE
ประกัน 2 ปี
354 บาท
รวม VAT แล้ว
479 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148179' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) EGA TYPE-H13 BLACK
ประกัน 2 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 155 บาท

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147762' and sp.pic_type='s'
HEADSET IN-EAR FANTECH EG5
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148588' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) FANTECH MH88 BLACK
ประกัน 2 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142953' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) FANTECH HG20 RGB
ประกัน 2 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148011' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) FANTECH HG27
ประกัน 2 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133853' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) FANTECH HG11 CAPTAIN RGB
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 100 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135290' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP GAMING H320GS BLACK
-
600 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131557' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP GAMING H200GS
-
525 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139606' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP GAMING H300
-
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135173' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HP GAMING H500GS GOLD
-
755 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 95 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141467' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT403 USB2.0 BLACK
-
440 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141465' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT403 3.5m BLACK
-
460 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141468' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT405 BLACK
-
460 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141471' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT406 BLACK
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141473' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LECOO HT402 BLACK
-
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท

SIGNO E-SPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133569' and sp.pic_type='s'
HEADPHONE IN-EAR SIGNO E-SPORT EP 619 SPACER BLACK
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124004' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) SIGNO E-SPORT HP-805 BLACK
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141398' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) SIGNO HP-833 BLACK
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129882' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO HP-825 BLACK
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131345' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-829 MIXXER BLACK
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135250' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-824 PINKKER RGB PINK
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150953' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-835 MORISMO BLACK
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122637' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-824 SPECTRA RGB BLACK
ประกัน 2 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137386' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-831 ELECTRA BLACK
ประกัน 2 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145670' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-832 STRIKER RGB WHITE
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139361' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-832 STRIKER RGB BLACK
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129883' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO E-SPORT HP-826 AUGUSTA BLACK
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144734' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) SIGNO HP-834 SPHERE BLACK
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 170 บาท

NUBWO X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134853' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NUBWO-X X99 BLACK
ประกัน 2 ปี
769 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ONIKUMA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142989' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) ONIKUMA K9 RGB SPECIAL EDITION PINK
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147456' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) ONIKUMA X10 RGB DEVIL EDITION RED
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142992' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ONIKUMA K20 RGB BLACK/ORANGE
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137000' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ONIKUMA K9 GAMING RGB SPEACIAL EDITION PINK
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 160 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143891' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) OKER X-96 BLACK
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135513' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) OKER X-99 BLACK
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135514' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) OKER X-99 PINK
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143889' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) OKER L11 BLACK
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135515' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) OKER H995 BLACK
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135512' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) OKER G951 PINK
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 130 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135672' and sp.pic_type='s'
HEADSET IN-EAR LOGITECH G333 BLACK
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138128' and sp.pic_type='s'
HEADSET IN-EAR LOGITECH G333 WHITE
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124867' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LOGITECH G331 BLACK
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137936' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LOGITECH G335 LIGHTSPEED BLACK
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137937' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LOGITECH G335 LIGHTSPEED WHITE
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124868' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LOGITECH G431
ประกัน 2 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130449' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LOGITECH G PRO X BLACK
ประกัน 2 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 500 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089150' and sp.pic_type='s'
HEADPHONE IN-EAR RAZER HAMMERHEAD PRO V2
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146383' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) RAZER KRAKEN X FOR CONSOLE BLACK
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135790' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER BLACKSHARK V2 X BLACK
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141678' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER BLACKSHARK V2 X GREEN
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149727' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER KAIRA X PLAYSTAYION 2022
ประกัน 2 ปี
2,235 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142047' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) RAZER KRAKEN V3 HYPERSENSE
ประกัน 2 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 320 บาท

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134768' and sp.pic_type='s'
HEADPHONE IN-EAR STEELSERIES TUSQ BLACK
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129403' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS 1 BLACK
ประกัน 1 ปี
1,935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145619' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS 1 PS BLACK
ประกัน 1 ปี
1,935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147154' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS NOVA 1 BLACK
ประกัน 1 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145596' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS 3 PS BLACK
ประกัน 1 ปี
2,360 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147155' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS NOVA 3 BLACK
ประกัน 1 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137049' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRIME BLACK
ประกัน 1 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113947' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO BLACK
ประกัน 1 ปี
5,310 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113988' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO+GAMEDAC BLACK
ประกัน 1 ปี
7,910 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132600' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO+GAMEDAC WHITE
ประกัน 1 ปี
7,910 บาท
รวม VAT แล้ว
8,150 บาท
ประหยัด 240 บาท

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151462' and sp.pic_type='s'
HEADSET IN-EAR HYPERX CLOUD EARBUDS II BLACK
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151461' and sp.pic_type='s'
HEADSET IN-EAR HYPERX CLOUD EARBUDS II RED
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110656' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) HYPERX CLOUD ALPHA RED
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151066' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX HYPERX CLOUD STINGER 2 [DTS VERSION]
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144524' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD CORE [DTS VERSION]
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131545' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD ALPHA S BLACK
ประกัน 2 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129958' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) HYPERX CLOUD ALPHA S BLUE
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145124' and sp.pic_type='s'
HEADSET IN-EAR ASUS ROG CETRA II CORE
ประกัน 2 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145125' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG STRIX FUSION II 300
ประกัน 2 ปี
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145705' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA CORE
ประกัน 2 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144105' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG STRIX FUSION II 500
ประกัน 2 ปี
3,900 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142167' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA S ANIMATE
ประกัน 2 ปี
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145995' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA S EVA EDITION
ประกัน 2 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 600 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133895' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) COOLER MASTER MASTERPULSE MH630
ประกัน 2 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150242' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) COOLER MASTER CH331
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144358' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 STEREO BLACK
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144359' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 STEREO WHITE
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144360' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 SURROUND BLACK
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144361' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 SURROUND WHITE
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144362' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS65 SURROUND BLACK
ประกัน 2 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144363' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS65 SURROUND WHITE
ประกัน 2 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144914' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS80 RGB USB WIRED WHITE
ประกัน 2 ปี
3,275 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 415 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135771' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS60 PRO HAPTIC STEREO
ประกัน 2 ปี
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 420 บาท

OTHER GAMING HEADSET
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137294' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NEOLUTION E-SPORT NEBULA RGB BLACK
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133824' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LENOVO H402 BLACK
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137295' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) NEOLUTION E-SPORT SILENCER RGB BLACK
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144637' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) THERMALTAKE ARGENT H5 RGB
ประกัน 2 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148279' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) EPOS H3 WHITE
ประกัน 2 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 230 บาท