เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025307' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Gaming
พบสินค้า 10 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145685' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA LB-01 BLACK/BLUE
-
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147449' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA LB-01 BLACK/RED
-
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145687' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA S605 BLACK
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138582' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) AULA S603 BLACK
-
295 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147450' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S503 BLACK
-
490 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153663' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S505 BLACK
-
510 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153661' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S505 GREEN
-
510 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153662' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S505 PINK
-
510 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147451' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S506 PINK
-
530 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138584' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) AULA S600 BLACK
-
535 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 155 บาท