เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025460' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Gaming
พบสินค้า 6 รายการ
ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144103' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) ASUS TUF GAMING H1
ประกัน 2 ปี
885 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145125' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG STRIX FUSION II 300
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145705' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA CORE
ประกัน 2 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144105' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG STRIX FUSION II 500
ประกัน 2 ปี
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142167' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA S ANIMATE
ประกัน 2 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145995' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) ASUS ROG DELTA S EVA EDITION
ประกัน 2 ปี
6,255 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 735 บาท