เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025463' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Gaming
พบสินค้า 10 รายการ
CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128785' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS50 PRO CARBON
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144358' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 STEREO BLACK
ประกัน 2 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144359' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 STEREO WHITE
ประกัน 2 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144360' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 SURROUND BLACK
ประกัน 2 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144361' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS55 SURROUND WHITE
ประกัน 2 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144362' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS65 SURROUND BLACK
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144363' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) CORSAIR HS65 SURROUND WHITE
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135771' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS60 PRO HAPTIC STEREO
ประกัน 2 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140458' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS60 HAPTIC CARBON
ประกัน 2 ปี
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144915' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) CORSAIR HS80 RGB USB WIRED CARBON
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 310 บาท