เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025511' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Gaming
พบสินค้า 5 รายการ
LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141467' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT403 USB2.0 BLACK
-
420 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141465' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT403 3.5m BLACK
-
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141468' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT405 BLACK
-
430 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141471' and sp.pic_type='s'
HEADSET (2.1) LECOO HT406 BLACK
-
460 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141473' and sp.pic_type='s'
HEADSET (7.1) LECOO HT402 BLACK
-
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท