เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025337' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 25 รายการ
Speaker 1.0 Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126841' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126842' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128096' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128097' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128187' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128188' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Balck
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128189' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136283' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136284' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097406' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097409' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Gold
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122368' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097413' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097410' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140724' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE SOUND BOX BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128761' and sp.pic_type='s'
(1.0) CREATIVE MUVO PLAY BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146057' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS155) BLUETOOTH Black
-
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142707' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS153) BLUETOOTH Black
-
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141910' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Easy Mint
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141917' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141919' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141929' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACAPPELLA) BLUETOOTH Care
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141933' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ALOOMI) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135364' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (510 MS) BLUETOOTH
ประกัน 2 ปี
4,805 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
ประหยัด 1,245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135366' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK (710 MS+) BLUETOOTH
ประกัน 2 ปี
8,515 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 1,385 บาท