เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025342' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard
พบสินค้า 65 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131629' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD HP GAMING K110 BLACK
-
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130873' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD HP GAMING K500F BLACK
-
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138691' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD HP GAMING K120 BLACK
-
354 บาท
รวม VAT แล้ว
449 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123531' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD HP GAMING K300
-
365 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 95 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140599' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB101 BLACK BY LENOVO
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139193' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB102 BLACK BY LENOVO
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145129' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB121 BLACK BY LENOVO
-
270 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 90 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135629' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI NUBWO NK-35 BLACK
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135630' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI NUBWO NK-35 WHITE
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137666' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-25 AZALIA BLACK
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136035' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-36 MARS BLACK
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141415' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI NUBWO NK-40 ORCA BLACK
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143757' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-477 BLACK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116841' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116843' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK/ORANGE
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116842' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK/YELLOW
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116844' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK/BLUE
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089114' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI OKER F6 WHITE
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123532' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-518 BLACK
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123533' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-518 BLUE
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123534' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-518 RED
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071698' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI OKER F8 BLACK
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127693' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER VA-59 BLACK
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137725' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-911 PINK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137726' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-912 PINK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134867' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-789 PINK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138183' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD OKER K-199 BLACK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140642' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD OKER K-759 BLACK
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140673' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS MULTI-DEVICE OKER K-239 BROWN
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140671' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS MULTI-DEVICE OKER K-238 GREEN
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140672' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS MULTI-DEVICE OKER K-238 PINK
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 55 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088241' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD MICROSOFT ALL-IN-ONE BLACK 'N9Z-00027'
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135267' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD MICROSOFT DESIGNER COMPACT META BLACK '21Y-00027' EN/TH
ประกัน 3 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135266' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MICROSOFT DESIGNER GLACIER '21Y-00057' EN/TH
ประกัน 3 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,230 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136167' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MICROSOFT BLACK 'QSZ-00027'
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137345' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT SURFACE GO TYPE COVER EN/TH KCM-00040 BLACK
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149917' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE ICE BLUE 8XA-00056
ประกัน 1 ปี
3,375 บาท
รวม VAT แล้ว
3,595 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149918' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PLATINUM 8XA-00076
ประกัน 1 ปี
3,375 บาท
รวม VAT แล้ว
3,595 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149915' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE BLACK 8XA-00016
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149916' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE POPPY RED 8XA-00036
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149919' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE SAPPHIRE 8XA-00112
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149920' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE FOREST 8XA-00136
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149910' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PRO SIG BNDLP SC POPPY RED 8X6-00036
ประกัน 1 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149911' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PRO SIG BNDLP SC ICE BLUE 8X6-00056
ประกัน 1 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149912' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PRO SIG BNDLP SC PLATINUM 8X6-00076
ประกัน 1 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 700 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0035187' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LOGITECH K120 BLACK
ประกัน 3 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139677' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH K580 GRAPHITE
ประกัน 1 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138083' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH K580 WHITE
ประกัน 1 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142654' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH K380TH GREY
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142655' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH K380TH ROSE
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141270' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH POP KEYS BLAST
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144188' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH MX KEYSTH BLACK
ประกัน 1 ปี
3,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 260 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130480' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD RAPOO NK1800 BLACK
ประกัน 2 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074133' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD RAPOO KB-E1050-BK BLACK
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124923' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD RAPOO KB-K2800-BK BLACK
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148218' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD RAPOO E9350G PURPLE
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148217' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD RAPOO E9350G WHITE
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท

OTHER KEYBOARD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140225' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD SMILE ZE-940 BLACK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137743' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD DELL KB216 BLACK
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151326' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD AULA AWK310 BLACK
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142730' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD SGEAR KB-H701 BLACK
ประกัน 2 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142731' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD SGEAR KB-H801 BLACK
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144442' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII COTTON CANDY MIXED BLUE
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144443' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII COTTON CANDY MIXED YELLOW
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144441' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII COTTON CANDY MIXED PINK
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท