เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026405' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Smart IP Camera
พบสินค้า 4 รายการ
ABETAB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149846' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X08
ประกัน 2 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149847' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X09
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149848' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X11
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149849' and sp.pic_type='s'
Smart IP Camera (2.0MP) ABETAB X56 Outdoor
ประกัน 2 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 45 บาท