เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025880' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / ปลั๊กสนาม
พบสินค้า 40 รายการ
Power Bar 3M
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146185' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (3M) White
ประกัน 3 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148761' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-703 (3M) White
(Pack2)
ประกัน 3 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137802' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-33 (3M) White
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143807' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) White
ประกัน 5 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148212' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) Blue
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148213' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H1033 (3M) Gray
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146179' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-803 (3M) White
ประกัน 3 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128165' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103 (3M) White
ประกัน 3 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125704' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-204 (3M) White
ประกัน 3 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131562' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-304 (3M) White
ประกัน 3 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148062' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO SO-43 (3M) White
ประกัน 2 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140991' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q99 (3M) White
ประกัน 3 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141376' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-404 (3M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128167' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-104 (3M) White
ประกัน 3 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119923' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-914
(3M) White
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148038' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO JT4 (3M) White
ประกัน 2 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125714' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-205 (3M) White
ประกัน 3 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140990' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL Q77 (3M) White
ประกัน 3 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137806' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-53 (3M) White
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124210' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-105 (3M) White
ประกัน 3 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130076' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-405 (3M) White
ประกัน 3 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128168' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-105 (3M) White
ประกัน 3 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119924' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915
(3M) White
ประกัน 2 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137808' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO CL-63 (3M)
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132406' and sp.pic_type='s'
Power Bar SYNDOME PowerCare PC-63
(3M) Black
Life time
365 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119925' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-916
(3M) White
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127058' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC-5PHTNS-TS04
(3M) Black-Orange
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127060' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC-5PHTNS-TS06
(3M) Black-Orange
ประกัน 3 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128183' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PXC-5PHTTS-TS06
(3M) Black-Yellow
ประกัน 3 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131042' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-M5PHTCO-TS06
(3M) Black-Red
ประกัน 3 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128184' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-PXC5PHTTS-TS08
(3M) Black
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131045' and sp.pic_type='s'
Power Bar POWERCONNEX PCX-C5PVTTS-TS12
(3M) Black
ประกัน 3 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140986' and sp.pic_type='s'
Power Bar BLL B15 (3M) White
ประกัน 3 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128166' and sp.pic_type='s'
Power Bar ZIRCON ZC-103/2U
(3M) White
ประกัน 3 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144598' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-913USB
(3M) Black
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143806' and sp.pic_type='s'
Power Bar ANITECH H624 (3M) Gray
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144599' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO ET-915USB
(3M) White
ประกัน 2 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148472' and sp.pic_type='s'
Power Bar LUMIRA LS-804USB White
ประกัน 3 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148044' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO WY-43 (3M) White
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148045' and sp.pic_type='s'
Power Bar TOSHINO WY-53 (3M) White
ประกัน 2 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 155 บาท