เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025883' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bar / ปลั๊กสนาม
พบสินค้า 4 รายการ
ปลั๊กสนาม
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143618' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 4 เต้า บล็อกยางพารา POWERMAX IO-209 (5M)
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145273' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 4 เต้า บล็อกยางพารา POWERMAX IO-15M (15M)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149597' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 2 เต้า บล็อกยาง VOX TO-02 (20M)
ประกัน 3 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149598' and sp.pic_type='s'
ปลั๊กสนาม 2 เต้า บล็อกยาง VOX TO-02 (30M)
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 600 บาท