เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026501' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker มีสาย
พบสินค้า 11 รายการ
Speaker Sub Woofer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085987' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Gr
een
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085988' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Re
d
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085989' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Ye
llow
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139838' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (U210) Bla
ck
ประกัน 1 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153364' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง SAAG MICRO BT PLUS (EM-3129)
Black
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122356' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M-108) Bl
ack
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084291' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M300) Bla
ck
ประกัน 1 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075383' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M9100A)
Black
ประกัน 1 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066471' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066472' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066474' and sp.pic_type='s'
(5.1) ลำโพง MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 450 บาท