เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025885' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bank
พบสินค้า 14 รายการ
5000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134923' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 5000 mAh ELOOP
(E30) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134924' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 5000 mAh ELOOP
(E30) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 80 บาท

10000-13000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146788' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh REMAX
(W1118-Wireless) Black
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146789' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh REMAX
(W1118-Wireless) White
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134904' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Green
ประกัน 1 ปี
514 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 136 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134903' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Yellow
ประกัน 1 ปี
514 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 136 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134905' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Blue
ประกัน 1 ปี
514 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 136 บาท

15000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146785' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 15000 mAh REMAX
(W1501) White
ประกัน 1 ปี
812 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 378 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146784' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 15000 mAh REMAX
(W1501) Black
ประกัน 1 ปี
812 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 378 บาท

20000 mAh UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146786' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh REMAX
(W2019-PD) White
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146787' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh REMAX
(W2019-PD) Black
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 395 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147720' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ELOOP
(EW55-Wireless) Black
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134921' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 30000 mAh ELOOP
(E29) Black
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134922' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 30000 mAh ELOOP
(E29) Gray
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 380 บาท