เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025885' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bank
พบสินค้า 25 รายการ
5000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134923' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 5000 mAh ELOOP
(E30) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134924' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 5000 mAh ELOOP
(E30) White
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 55 บาท

10000-13000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137685' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3554) White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143664' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3553) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143663' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3553) White
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134401' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3551) LCD Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134402' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh ASAKI
(A-B3551) LCD White
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142739' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh BLL
(E509) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142740' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 10000 mAh BLL
(E509) White
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134904' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Green
ประกัน 1 ปี
499 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134905' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Blue
ประกัน 1 ปี
499 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134903' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Yellow
ประกัน 1 ปี
499 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134906' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Black
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140816' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Ebony
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134907' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 11000 mAh ORSEN/ELOOP
(E12) Wood
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 100 บาท

20000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137078' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ASAKI
(A-B3521) LCD Black
ประกัน 1 ปี
449 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137077' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ASAKI
(A-B3521) LCD White
ประกัน 1 ปี
449 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134908' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Black
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
835 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134909' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Gold
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
835 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134911' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Green
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
835 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134910' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 20000 mAh ORSEN/ELOOP
(E14) Silver
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
835 บาท
ประหยัด 100 บาท

30000 mAh
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137750' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 30000 mAh ASAKI
(A-B3531) LCD Black
ประกัน 1 ปี
529 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137751' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 30000 mAh ASAKI
(A-B3531) LCD White
ประกัน 1 ปี
529 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134921' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 30000 mAh ELOOP
(E29) Black
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134922' and sp.pic_type='s'
POWER BANK 30000 mAh ELOOP
(E29) Gray
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 225 บาท