เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023293' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 24 รายการ
Projector ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145145' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1228i
ประกัน 3 ปี
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136956' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1328WH
ประกัน 3 ปี
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145144' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1328Wi
ประกัน 3 ปี
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
17,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144457' and sp.pic_type='s'
Projector ACER PL1325W
ประกัน 3 ปี
39,000 บาท
รวม VAT แล้ว
42,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 3,500 บาท

Projector ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150918' and sp.pic_type='s'
Projector ASUS ZENBEAM LATTE L1 By Order
ประกัน 2 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Projector BENQ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115005' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MX550
ประกัน 3 ปี
13,000 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134038' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MX560
ประกัน 3 ปี
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
14,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134083' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MW560
ประกัน 3 ปี
15,300 บาท
รวม VAT แล้ว
16,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144320' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MH560
ประกัน 3 ปี
23,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139476' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ EH600
ประกัน 3 ปี
32,300 บาท
รวม VAT แล้ว
34,100 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125320' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MH733
ประกัน 3 ปี
35,000 บาท
รวม VAT แล้ว
36,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146779' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ EH620
ประกัน 3 ปี
52,400 บาท
รวม VAT แล้ว
54,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141630' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ TK700STi Gaming 4K By Order
ประกัน 3 ปี
51,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Projector EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136400' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-E01
ประกัน 2 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134586' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-X06
ประกัน 2 ปี
16,100 บาท
รวม VAT แล้ว
17,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135051' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-X51
ประกัน 2 ปี
19,100 บาท
รวม VAT แล้ว
20,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138348' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-FH52
ประกัน 2 ปี
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153486' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-L210W
ประกัน 2 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153922' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-2255U By Order
ประกัน 2 ปี
64,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128117' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-2265U By Order
ประกัน 2 ปี
74,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Projector VIEWSONIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153113' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PA700X
ประกัน 3 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107579' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PA503W
ประกัน 3 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153861' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC M1 Pro
ประกัน 3 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148095' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PX701-4K
ประกัน 3 ปี
29,790 บาท
รวม VAT แล้ว
34,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 5,200 บาท