เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '026597' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 23 รายการ

Projector ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136059' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1228H
ประกัน 3 ปี
11,700 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145145' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1228i
ประกัน 3 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136956' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1328WH
ประกัน 3 ปี
12,750 บาท
รวม VAT แล้ว
14,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145144' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1328Wi
ประกัน 3 ปี
14,400 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,500 บาท

Projector BENQ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134038' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MX560
ประกัน 3 ปี
14,155 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 745 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134083' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MW560
ประกัน 3 ปี
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139474' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ GV30
ประกัน 3 ปี
18,050 บาท
รวม VAT แล้ว
18,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139475' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ EX600
ประกัน 3 ปี
22,300 บาท
รวม VAT แล้ว
23,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144320' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MH560
ประกัน 3 ปี
24,150 บาท
รวม VAT แล้ว
26,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139476' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ EH600
ประกัน 3 ปี
31,990 บาท
รวม VAT แล้ว
33,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125320' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MH733
ประกัน 3 ปี
35,370 บาท
รวม VAT แล้ว
37,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146779' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ EH620
ประกัน 3 ปี
53,590 บาท
รวม VAT แล้ว
55,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,310 บาท

Projector EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136400' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-E01
ประกัน 2 ปี
10,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134586' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X06
ประกัน 2 ปี
15,800 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135051' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X51
ประกัน 2 ปี
19,100 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150231' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB L200W By Order
ประกัน 2 ปี
53,000 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128117' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB 2265U
ประกัน 2 ปี
77,400 บาท
รวม VAT แล้ว
79,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,500 บาท

Projector VIEWSONIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135030' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC M1+_G2
ประกัน 3 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,090 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107580' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PA503X
ประกัน 3 ปี
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107579' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PA503W
ประกัน 3 ปี
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138180' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC M2e
ประกัน 3 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146287' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC LS500WHE
ประกัน 3 ปี
17,240 บาท
รวม VAT แล้ว
20,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 3,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148095' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PX701-4K
ประกัน 3 ปี
30,890 บาท
รวม VAT แล้ว
34,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 4,100 บาท