เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025007' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 18 รายการ
Tablet SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139423' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146994' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite LTE
(P619NZBA) Blue
ประกัน 1 ปี
11,940 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146993' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite LTE
(P619NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
10,950 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 2,040 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140048' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE
(T733NLGA) Mystic Green
ประกัน 1 ปี
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140049' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE
(T733NLIA) Mystic Pink
ประกัน 1 ปี
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144835' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (WiFi,128GB) SAMSUNG Tab S8+
(X800NZSA) Silver
ประกัน 1 ปี
26,650 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144438' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (WiFi,128GB) SAMSUNG Tab S8+
(X800NZAA) Graphite
ประกัน 1 ปี
26,650 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,250 บาท

Tablet OPPO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147809' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.36'' (4G,64GB) OPPO PAD AIR Gray
ประกัน 1 ปี
8,720 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,279 บาท

Tablet REALME
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147999' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,64GB) REALME Pad Gray
ประกัน 1 ปี
7,170 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147998' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,64GB) REALME Pad Gold
ประกัน 1 ปี
7,170 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148001' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,128GB) REALME Pad Gray
ประกัน 1 ปี
8,910 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,080 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148000' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,128GB) REALME Pad Gold
ประกัน 1 ปี
8,910 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,080 บาท

Tablet LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130223' and sp.pic_type='s'
Tablet 8'' (4G,32GB) LENOVO TAB
(TB-8505X) Gray
ประกัน 1 ปี
3,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145588' and sp.pic_type='s'
Tablet 10'' (4G,32GB) LENOVO TAB M10 HD
(TB-X306X,Gen2) Gray
ประกัน 1 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145126' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,64GB) LENOVO TAB M10
(TB-328XU,Gen3) Gray
ประกัน 1 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147166' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,128GB) LENOVO TAB M10 Plus
(TB-128XU,Gen3) Gray
ประกัน 1 ปี
8,950 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145590' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,128GB) LENOVO TAB M10 Plus
(TB-128XU,Gen3) Gray
ประกัน 1 ปี
8,950 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,040 บาท

Tablet HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132043' and sp.pic_type='s'
Tablet 8'' (WiFi,16GB) HUAWEI T8
(W09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 200 บาท