เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025007' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 26 รายการ
Tablet SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140906' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Silver
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139423' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148854' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite
(P613NZIA) Pink
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146992' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite
(P613NZBA) Blue
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146991' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite
(P613NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149578' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite LTE (P619NZAA) Gray
(Promotion 1-30 June 2023)
ประกัน 1 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,090 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146994' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite LTE
(P619NZBA) Blue
ประกัน 1 ปี
11,870 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146993' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S6 Lite LTE
(P619NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
11,870 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 1,120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144946' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.5'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab A8 WiFi
(X200NZAE) Gray
ประกัน 1 ปี
6,450 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144841' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.5'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab A8 LTE
(X205NIDE) Pink Gold
ประกัน 1 ปี
8,220 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 770 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142347' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.5'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab A8 LTE
(X205NZAE) Gray
ประกัน 1 ปี
8,220 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 770 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143340' and sp.pic_type='s'
Tablet 11'' (5G,128GB) SAMSUNG Tab S8 5G
(X706BZSA) Silver
ประกัน 1 ปี
24,800 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144833' and sp.pic_type='s'
Tablet 11'' (5G,128GB) SAMSUNG Tab S8 5G
(X706BZAA) Graphite
ประกัน 1 ปี
24,800 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140049' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (WiFi,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE
(T733NLIA) Mystic Pink
ประกัน 1 ปี
13,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139015' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NLGA) Mystic Green
ประกัน 1 ปี
14,260 บาท
รวม VAT แล้ว
15,490 บาท
ประหยัด 1,230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139016' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NLIA) Mystic Pink
ประกัน 1 ปี
14,260 บาท
รวม VAT แล้ว
15,490 บาท
ประหยัด 1,230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139017' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NZSA) Mystic Silver
ประกัน 1 ปี
14,260 บาท
รวม VAT แล้ว
15,490 บาท
ประหยัด 1,230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139018' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NZKA) Mystic Black
ประกัน 1 ปี
14,260 บาท
รวม VAT แล้ว
15,490 บาท
ประหยัด 1,230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144836' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (5G,128GB) SAMSUNG Tab S8+
(X806BZAA) White
ประกัน 1 ปี
31,300 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 2,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144440' and sp.pic_type='s'
Tablet 14.6'' (5G,128GB) SAMSUNG Tab S8 Ultra 5G
(X906BZAA) Graphite
ประกัน 1 ปี
37,490 บาท
รวม VAT แล้ว
40,900 บาท
ประหยัด 3,410 บาท

Tablet OPPO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147809' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.36'' (WiFi,64GB) OPPO PAD AIR Gray
ประกัน 1 ปี
7,999 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Tablet XIAOMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147950' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.61'' (WiFi,128GB) XIAOMI Pad Green
ประกัน 1 ปี
7,000 บาท
รวม VAT แล้ว
7,999 บาท
ประหยัด 999 บาท

Tablet LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145126' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,CALL,64GB) LENOVO TAB M10
(TB-328XU,Gen3) Gray
ประกัน 1 ปี
7,110 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 880 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145590' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,CALL,128GB) LENOVO TAB M10 Plus
(TB-128XU,Gen3) Gray
ประกัน 1 ปี
9,665 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148238' and sp.pic_type='s'
Tablet 11.2'' (WiFi,256GB) LENOVO TAB P11 Pro
(TB-132FU,Gen2) Gray
ประกัน 1 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
18,990 บาท
ประหยัด 2,090 บาท

Tablet HONOR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150113' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.0'' (WiFi,128GB) HONOR Pad8 Blue Hour
ประกัน 1 ปี
8,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,190 บาท