เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024482' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cooling System
พบสินค้า 182 รายการ
FAN CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE GREEN LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100037' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE RED LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126707' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 8CM DEEPCOOL X FAN 80MM
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100041' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCETRANSPARENT LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139740' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO NFT-315 ZIEMA AIR RGB
ประกัน 1 ปี
93 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143882' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO EGA TYPE-F2 RGB
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125612' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI TRON RGB
ประกัน 1 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139242' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264W ARGB
(WHITE,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139241' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138827' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI DIAMOND K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129180' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129176' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (WHITE) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129182' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129181' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129183' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125614' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PHANTON RGB
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129174' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129177' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129179' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1263 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132779' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM VIKINGS VF 023 CRYSTAL RGB
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
256 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146198' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025 ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150489' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING NO-12015-XT ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141690' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146199' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025 SNOW ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING ZF-12025-PINK-ARGB
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 50 บาท

FAN CASE (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137146' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 ARGB S2
(MFW-B2DN-12NFA-S2)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137147' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 ARGB S3
(MFW-B2DN-18NPA-S3)
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137148' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB REVERSE EDITION
(MFX-B2DR-18NPA)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138477' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB WHITE
(MFX-B2DW-18NPA-R1)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145008' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SILENTFAN SI2 BLACK
(R4-S2S-124K-R2)
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140506' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133337' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141702' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 PRISMATIC ARGB BLACK
(MFY-B2DN-20NPA)
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125709' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ANTEC PRIZM COOLING MATRIX RGB
ประกัน 2 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132605' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1 BLACK
(MFX-B2DN-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138476' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1 WHITE
(MFX-B2DW-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133340' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB 3IN1
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145559' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ASUS TUF 120 ARGB
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145560' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ASUS TUF 120 ARGB 3IN1
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139800' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR SP120 ELITE RGB
(CO-9050108-WW)
ประกัน 2 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147594' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB WHITE
(CO-9050103-WW)
ประกัน 2 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132181' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB
(CO-9050097-WW)
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132182' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB TRIPPLE
(CO-9050098-WW)
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145643' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NZXT F120 RGB SINGLE PACK WHITE
(RF-R12SF-W1)
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147573' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB BLACK [RF-R14SF-B1]
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148715' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO WHITE
(RF-D14SF-W1)
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147574' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB TWIN PACK BLACK [RF-R14DF-B1]
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147575' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB TWIN PACK WHITE [RF-R14DF-W1]
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148717' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO WHITE TWIN PACK
(RF-D14DF-W1)
ประกัน 2 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132376' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM SILVERSTONE AIR BLAZER 120R ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139744' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN12
(TURQUOISE,CL-F117-PL12TQ-A)
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151408' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE CT120 PC BLACK
(PACK2, CL-F147-PL12BL-A)
ประกัน 2 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151409' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE CT120 PC WHITE
(PACK2, CL-F151-PL12WL-A)
ประกัน 2 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151412' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE CT120 ARGB BLACK
(PACK2, CL-F149-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151413' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE CT120 ARGB WHITE
(PACK2, CL-F153-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146044' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE SWAFAN RADIATOR RGB FAN
(PACK 3, CL-F137-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132577' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE RIING QUAD12 WHITE LED RGB FAN
(PACK 3, CL-F100-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132576' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE RIING QUAD12 BLACK LED RGB FAN
(PACK 3, CL-F088-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150902' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE SWAFAN EX12 RGB BLACK
(PACK 3, CL-F143-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150903' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE SWAFAN EX12 RGB WHITE
(PACK 3, CL-F161-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151410' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 PC BLACK
(PACK2, CL-F148-PL14BL-A)
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151411' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 PC WHITE
(PACK2, CL-F152-PL14WL-A)
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151414' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 ARGB BLACK WHITE
(PACK2, CL-F150-PL14SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151415' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 ARGB WHITE
(PACK2, CL-F154-PL14SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147872' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE TOUGHFAN RGB
(PACK 3,CL-F136-PL14SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 570 บาท

SILICONE CPU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004848' and sp.pic_type='s'
SILICONE WHITE (1กรัม)
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004966' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (1กรัม)
-
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087386' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (30 กรัม)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063392' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-VALUE V1
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063394' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-ESSENTIAL E1
-
109 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145771' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER CRYOFUZE VIOLET
-
235 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136174' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER ICE FUSION V2
(40กรัม)
-
365 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145776' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING FROST X05
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146040' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING FROST X25
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 85 บาท

CPU COOLER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080571' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER POSEIDON
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138079' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER AEROCOOL VERKHO 2F
(BLUE)
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050116' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER DEEPCOOL ICEEDGE MINI FS
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149679' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER DEEPCOOL GAMMAXX AG400
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141689' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-802-SD
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141688' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-214-XT
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148034' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148033' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS ARGB
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149554' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING IS-55 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,295 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149555' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE
ประกัน 1 ปี
1,295 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141686' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-226-XT
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148032' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-207-XT SLIM
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149553' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125615' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130305' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-8000 RGB
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127298' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139239' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-2000K 4HP ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
595 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130910' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-6000 ARGB
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134556' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-9100 RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139256' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264W QUAD-PIPES ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142388' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264K HEXA-PIPE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

CPU COOLER (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133335' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER A71C ARGB
ประกัน 2 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144453' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 SPECTRUM V2 ARGB
ประกัน 2 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135657' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 ARGB
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135658' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 TURBO ARGB
ประกัน 2 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151080' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 620S ARGB
(RR-D6NA-17PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140383' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER MASTER AIR MA624 STEALTH
(MAM-D6PS-314PK-R1)
ประกัน 5 ปี
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150224' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS9X PERFORMA ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137660' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X OPTIMA II RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084445' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X PERFORMA
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137659' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X OPTIMA II RGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136252' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE TOUGHAIR 110
ประกัน 2 ปี
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136253' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE TOUGHAIR 310
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท

LIQUID COOLING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132516' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V2 BLACK ARGB
(MLW-D24M-A18PA-R2)
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138089' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V2 WHITE ARGB
(MLW-D24M-A18PW-RW)
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151233' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 240L Core ARGB
(MLW-D24M-A18PZ-R1)
ประกัน 3 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151236' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 240L Core ARGB WHITE
(MLW-D24M-A18PZ-RW)
ประกัน 3 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137143' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240 ILLUSION ARGB
(BLACK,MLX-D24M-A18P2-R1)
ประกัน 3 ปี
3,310 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141264' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 FLUX
(MLY-D24M-A23PZ-R1)
ประกัน 5 ปี
5,010 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137145' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360L ARGB V2
(MLW-D36M-A18PA-R2)
ประกัน 2 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145235' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360L ARGB V2 WHITE
(MLW-D36M-A18PW-RW)
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151239' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 360L Core ARGB
(MLW-D36M-A18PZ-R1)
ประกัน 3 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151241' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 360L Core ARGB WHITE
(MLW-D36M-A18PZ-RW)
ประกัน 3 ปี
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137144' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360 ILLUSION ARGB
(MLX-D36M-A18P2-R1)
ประกัน 3 ปี
3,920 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138826' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-120 ARGB
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131764' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144081' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 PRO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136365' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149513' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CLA-240 K ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149515' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CLA-240 W ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138937' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144083' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 PRO ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131765' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136366' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144082' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 PRO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138938' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-360 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147389' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW X240 LITE
ประกัน 2 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147390' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW X240 LITE SNOW
ประกัน 2 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141684' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW 240XT
ประกัน 2 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148031' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING AURAFLOW X 240 EVO
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135816' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT ARGB
ประกัน 2 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135817' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT WHITE ARGB
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126847' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING PINKFLOW 240 ARGB V.2
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136296' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT ARGB
ประกัน 2 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136297' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW ARGB
ประกัน 2 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150576' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN 240
(RL-KN240-B1)
ประกัน 6 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150579' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 240 BLACK
(RL-KR240-B1)
ประกัน 6 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150580' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 240 WHITE
(RL-KR240-W1)
ประกัน 6 ปี
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150577' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN 280
(RL-KN280-B1)
ประกัน 6 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150581' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 280 BLACK
(RL-KR280-B1)
ประกัน 6 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150582' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 280 WHITE
(RL-KR280-W1)
ประกัน 6 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150585' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 280 BLACK
(RL-KR28E-B1)
ประกัน 6 ปี
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150586' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 280 WHITE
(RL-KR28E-W1)
ประกัน 6 ปี
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139556' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X63 RGB
(WHITE,RL-KRX63-RW)
ประกัน 6 ปี
6,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150583' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 360 BLACK
(RL-KR360-B1)
ประกัน 6 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150584' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 360 WHITE
(RL-KR360-W1)
ประกัน 6 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150587' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 360 BLACK
(RL-KR36E-B1)
ประกัน 6 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150588' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 360 WHITE
(RL-KR36E-W1)
ประกัน 6 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141597' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240 ARGB V.2
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143289' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240W ARGB V.2
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143288' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF360 ARGB V.2
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146976' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING T-FORCE SIREN GD360E ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140644' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID C240
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144665' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID C360 RGB
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132320' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH120 ARGB SYNC
(CL-W285-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131057' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC
(CL-W286-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
2,915 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143639' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID 240 ARGB
(TURQUOIS,CL-W319-PL12TQ-A)
ประกัน 6 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139319' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID ULTRA 240 RGB
(CL-W322-PL12GM-A)
ประกัน 6 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135679' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 ARGB SYNC BLACK EDITION
ประกัน 2 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139796' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100 RGB
(CW-9060053-WW)
ประกัน 3 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140110' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE CAPELLIX
(BLACK,CW-9060046-WW)
ประกัน 5 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139819' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE CAPELLIX
(WHITE,CW-9060050-WW)
ประกัน 5 ปี
6,140 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139977' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE LCD
(BLACK,CW-9060061-WW)
ประกัน 5 ปี
9,040 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139795' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150 RGB
(BLACK,CW-9060054-WW)
ประกัน 3 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150500' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE CAPELLIX XT WHITE
(CW-9060073-WW)
ประกัน 5 ปี
7,360 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150226' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE LCD XT
(CW-9060075-WW)
ประกัน 5 ปี
9,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150225' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE LCD XT WHITE
(CW-9060077-WW)
ประกัน 5 ปี
10,235 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,355 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150227' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H170I ELITE LCD XT
(CW-9060076-WW)
ประกัน 5 ปี
10,835 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
ประหยัด 1,655 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138499' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS TUF GAMING LC 240 ARGB
ประกัน 6 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146483' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
(BLACK)
ประกัน 6 ปี
6,135 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145646' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 6 ปี
7,050 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150467' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUO III 240 ARGB BLACK
ประกัน 6 ปี
8,950 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150466' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION
ประกัน 6 ปี
9,215 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 975 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145645' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB WHITE EDITION
ประกัน 6 ปี
8,970 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150465' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUO III 360 ARGB BLACK
ประกัน 6 ปี
10,685 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
ประหยัด 1,105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150464' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUO III 360 ARGB WHITE
ประกัน 6 ปี
10,940 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,050 บาท

ACCESSORIES COOLING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149860' and sp.pic_type='s'
Mounting Kit Intel LGA1700 For Liquid Cooling Cooler Master
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139379' and sp.pic_type='s'
SSD THERMAL PAD COOLER MASTER
(CMA-TNCLP4XXBK1-GL,4PCS)
-
170 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 80 บาท