เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024482' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cooling System
พบสินค้า 185 รายการ
FAN CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126707' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 8CM DEEPCOOL X FAN 80MM
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100040' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE BLUE LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE GREEN LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100041' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCETRANSPARENT LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100037' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE RED LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139740' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO NFT-315 ZIEMA AIR RGB
ประกัน 1 ปี
93 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143882' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO EGA TYPE-F2 RGB
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125612' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI TRON RGB
ประกัน 1 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139242' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264W ARGB
(WHITE,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139241' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138827' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI DIAMOND K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129180' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129182' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129183' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125614' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PHANTON RGB
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129174' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129177' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129179' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1263 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131531' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID COOLING ZF-12025-LEMON YELLOW
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131532' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID COOLING ZF-12025-MINT GREEN
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131530' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID COOLING ZF-12025-BABY BLUE
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150489' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING NO-12015-XT ARGB
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156460' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING XF-120-K BLACK
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153530' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025-SW SNOW
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146198' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025 ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146199' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025 SNOW ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING ZF-12025-PINK-ARGB
ประกัน 2 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 85 บาท

FAN CASE (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137147' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 ARGB S3
(MFW-B2DN-18NPA-S3)
ประกัน 2 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137148' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB REVERSE EDITION
(MFX-B2DR-18NPA)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141702' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 PRISMATIC ARGB BLACK
(MFY-B2DN-20NPA)
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132605' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1 BLACK
(MFX-B2DN-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138476' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1 WHITE
(MFX-B2DW-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145559' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ASUS TUF 120 ARGB
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139800' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR SP120 ELITE RGB
(CO-9050108-WW)
ประกัน 5 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147594' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB WHITE
(CO-9050103-WW)
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139799' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR SP120 ELITE RGB
(PACK3,CO-9050109-WW)
ประกัน 5 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150223' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM MONTECH RX120 PWM FAN BLACK
ประกัน 3 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150222' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM MONTECH RX120 PWM FAN WHITE
ประกัน 3 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148716' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO BLACK TWIN PACK
(RF-D14DF-B1)
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148717' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO WHITE TWIN PACK
(RF-D14DF-W1)
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132376' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM SILVERSTONE AIR BLAZER 120R ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155741' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM T-FORCE RT-X120 ARGB BLACK
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155742' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM T-FORCE RT-X120 ARGB WHITE
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154997' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN 12 PRO PC COOLING FAN
(CL-F139-PL12BL-A)
ประกัน 3 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154999' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN 12 PRO PC COOLING FAN
(PACK2, CL-F159-PL12BL-A)
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151412' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE CT120 ARGB BLACK
(PACK2, CL-F149-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151413' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE CT120 ARGB WHITE
(PACK2, CL-F153-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151410' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 PC BLACK
(PACK2, CL-F148-PL14BL-A)
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151411' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 PC WHITE
(PACK2, CL-F152-PL14WL-A)
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151415' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE CT140 ARGB WHITE
(PACK2, CL-F154-PL14SW-A)
ประกัน 2 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155000' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE TOUGHFAN 14 PRO PC COOLING FAN
(PACK2, CL-F160-PL14BL-A)
ประกัน 3 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154998' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE TOUGHFAN 14 PRO PC COOLING FAN
(CL-F140-PL14BL-A)
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147872' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE TOUGHFAN RGB
(PACK 3,CL-F136-PL14SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 570 บาท

SILICONE CPU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004848' and sp.pic_type='s'
SILICONE WHITE (1กรัม)
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004966' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (1กรัม)
-
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087386' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (30 กรัม)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047896' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER THERMAL HTK002-U1
-
75 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063392' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-VALUE V1
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153111' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER CRYOFUZE
(MGZ-NDSG-N07M-R2)
-
295 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136174' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER ICE FUSION V2
(40กรัม)
-
365 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145776' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING FROST X05
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146040' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING FROST X25
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 85 บาท

CPU COOLER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080571' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER POSEIDON
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050116' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER DEEPCOOL ICEEDGE MINI FS
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144578' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING DK-15 PWM
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154657' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-802-SD V3
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150488' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING DK-03 RAINBOW
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141688' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-214-XT
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153527' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING IS-40X V3
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153528' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING IS-40X V3 WHITE
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153526' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS WHITE
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148034' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS BLACK
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148033' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS ARGB
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155909' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING FROZN A410 BLACK
ประกัน 2 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149554' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING IS-55 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,295 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149555' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE
ประกัน 1 ปี
1,295 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155908' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING FROZN A610 BLACK
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148032' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-207-XT SLIM
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149553' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-207-XT SLIM SNOW
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155907' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING FROZN A620 BLACK
ประกัน 2 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152145' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI SUPER STORM TSS-8200 95W ARGB
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 34 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125615' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130305' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-8000 RGB
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127298' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130910' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-6000 ARGB
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139256' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264W QUAD-PIPES ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139257' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264K QUAD-PIPES ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท

CPU COOLER (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135657' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 ARGB
(RR-2V2L-18PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154162' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 HALO WHITE
(RR-S4WW-20PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135658' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 TURBO ARGB
ประกัน 2 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148718' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER NZXT T120 RC-TN120-B1
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148719' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER NZXT T120 RC-TN120-W1
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148720' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER NZXT T120 RGB RC-TR120-B1
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148721' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER NZXT T120 RGB RC-TR120-W1
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153185' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER MONTECH METAL DT24 BASE
ประกัน 3 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153186' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER MONTECH METAL DT24 PREMIUM
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147922' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS9X PERFORMA
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150965' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS9X PERFORMA ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150224' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS9X PERFORMA ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084445' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X PERFORMA
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137661' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS16X RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127410' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE UX200 ARGB
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136252' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE TOUGHAIR 110
ประกัน 2 ปี
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 175 บาท

LIQUID COOLING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154165' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 240L CORE
(MLW-D24M-A17PK-R1)
ประกัน 3 ปี
1,875 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151233' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 240L CORE ARGB
(MLW-D24M-A18PZ-R1)
ประกัน 3 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151236' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 240L CORE ARGB WHITE
(MLW-D24M-A18PZ-RW)
ประกัน 3 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118520' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R ARGB
(MLX-D36M-A20PC-R1)
ประกัน 2 ปี
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151239' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 360L CORE ARGB
(MLW-D36M-A18PZ-R1)
ประกัน 3 ปี
3,375 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151241' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID 360L CORE ARGB WHITE
(MLW-D36M-A18PZ-RW)
ประกัน 3 ปี
3,375 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144081' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 PRO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136365' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155170' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CS-120 K ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155171' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CS-120 W ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149515' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CLA-240 W ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155172' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CS-240 K ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155173' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CS-240 W ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144083' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 PRO ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145898' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 PRO ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131765' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136366' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144082' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 PRO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155174' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CS-360 K ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147389' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW X240 LITE
ประกัน 2 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147390' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW X240 LITE SNOW
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153522' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING DASHFLOW 240 BLACK
ประกัน 3 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153523' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING DASHFLOW 240 WHITE
ประกัน 3 ปี
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155910' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING SL240
ประกัน 5 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155911' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING SL240 WHITE
ประกัน 5 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136296' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT ARGB
ประกัน 2 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153524' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING DASHFLOW 360 BLACK
ประกัน 3 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153525' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING DASHFLOW 360 WHITE
ประกัน 3 ปี
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136297' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW ARGB
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155912' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING SL360
ประกัน 5 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155913' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING SL360 WHITE
ประกัน 5 ปี
5,460 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146483' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
(BLACK)
ประกัน 6 ปี
6,070 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145646' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 6 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150467' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUO III 240 ARGB BLACK
ประกัน 6 ปี
8,950 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150466' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUO III 240 ARGB WHITE EDITION
ประกัน 6 ปี
9,100 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152045' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUJIN III 240
ประกัน 6 ปี
10,540 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152046' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUJIN III 240 ARGB
ประกัน 6 ปี
11,040 บาท
รวม VAT แล้ว
12,190 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153184' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUJIN III 240 ARGB WHITE
ประกัน 6 ปี
11,940 บาท
รวม VAT แล้ว
13,190 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155545' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS TUF GAMING ll LC 360 ARGB
ประกัน 6 ปี
5,760 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152047' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUJIN III 360
ประกัน 6 ปี
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153183' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB WHITE
ประกัน 6 ปี
14,140 บาท
รวม VAT แล้ว
15,790 บาท
ประหยัด 1,650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154532' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE LCD XT
ประกัน 5 ปี
8,980 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150499' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE CAPELLIX XT
(CW-9060070-WW)
ประกัน 5 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150500' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE CAPELLIX XT WHITE
(CW-9060073-WW)
ประกัน 5 ปี
7,360 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154026' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR LINK H150I RGB WHITE
(CW-9061006-WW)
ประกัน 6 ปี
8,730 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 760 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150226' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE LCD XT
(CW-9060075-WW)
ประกัน 5 ปี
9,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150225' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE LCD XT WHITE
(CW-9060077-WW)
ประกัน 5 ปี
10,230 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154023' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR LINK H170I RGB BLACK
(CW-9061004-WW)
ประกัน 6 ปี
9,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,490 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154655' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING G.SKILL ROYAL SHIELD 360 BLACK
ประกัน 5 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154656' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING G.SKILL ROYAL SHIELD 360 WHITE
ประกัน 5 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150576' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN 240
(RL-KN240-B1)
ประกัน 6 ปี
4,870 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150579' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 240 BLACK
(RL-KR240-B1)
ประกัน 6 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150580' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 240 WHITE
(RL-KR240-W1)
ประกัน 6 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154390' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE 240 BLACK
(RL-KN24E-B1)
ประกัน 6 ปี
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154392' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE 240 RGB BLACK
(RL-KR24E-B1)
ประกัน 6 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154393' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE 240 RGB WHITE
(RL-KR24E-W1)
ประกัน 6 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150577' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN 280
(RL-KN280-B1)
ประกัน 6 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154391' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE 280 BLACK
(RL-KN28E-B1)
ประกัน 6 ปี
9,200 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150585' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 280 BLACK
(RL-KR28E-B1)
ประกัน 6 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,290 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150586' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 280 WHITE
(RL-KR28E-W1)
ประกัน 6 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150578' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN 360
(RL-KN360-B1)
ประกัน 6 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150583' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 360 BLACK
(RL-KR360-B1)
ประกัน 6 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150584' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN RGB 360 WHITE
(RL-KR360-W1)
ประกัน 6 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154394' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE 360 BLACK
(RL-KN36E-B1)
ประกัน 6 ปี
10,540 บาท
รวม VAT แล้ว
11,890 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150587' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 360 BLACK
(RL-KR36E-B1)
ประกัน 6 ปี
11,240 บาท
รวม VAT แล้ว
12,690 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150588' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN ELITE RGB 360 WHITE
(RL-KR36E-W1)
ประกัน 6 ปี
11,240 บาท
รวม VAT แล้ว
12,690 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141597' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240 ARGB V.2
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143289' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240W ARGB V.2
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155744' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID M240 RGB
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155743' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID M360 RGB
ประกัน 2 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154992' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH120 V2 ARGB INFINITY MIRROR
ประกัน 2 ปี
2,285 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131057' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC
(CL-W286-PL12SW-A)
ประกัน 3 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134162' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC SNOW EDITION
ประกัน 3 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154993' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 V2 ARGB INFINITY MIRROR
ประกัน 2 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127412' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE FLOE DX RGB 240 PREMIUM EDITION
(CL-W255-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,010 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139840' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID 240 RGB
(CL-W319-PL12BL-A)
ประกัน 6 ปี
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139319' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID ULTRA 240 RGB
(CL-W322-PL12GM-A)
ประกัน 6 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154994' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH280 V2 ARGB INFINITY MIRROR
ประกัน 2 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135679' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 ARGB SYNC BLACK EDITION
ประกัน 2 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156330' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 V2 ARGB SYNC WHITE EDITION
(CL-W365-PL12SW-A)
ประกัน 3 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154996' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH420 V2 ARGB INFINITY MIRROR
ประกัน 2 ปี
4,710 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155001' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH420 V2 ULTRA SYNC BLACK
ประกัน 3 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 800 บาท