เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024482' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cooling System
พบสินค้า 134 รายการ
FAN CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE GREEN LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100037' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE RED LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100040' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE BLUE LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100041' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCETRANSPARENT LED
ประกัน 3 เดือน
54 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 26 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126707' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 8CM DEEPCOOL X FAN 80MM
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132777' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM VIKINGS VF 021 CRYSTAL RGB
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143882' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO EGA TYPE-F2 RGB
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125612' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI TRON RGB
ประกัน 1 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139242' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264K ARGB
(WHITE,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139241' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138827' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI DIAMOND K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129180' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129182' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129181' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 36 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125614' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PHANTON RGB
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129174' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129176' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (WHITE) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129177' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129179' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1263 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130140' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING XF-12025 ARGB
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146198' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025 ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146199' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING TF-12025 SNOW ARGB
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ID-COOLING ZF-12025-PINK-ARGB
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132779' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM VIKINGS VF 023 CRYSTAL RGB
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132376' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM SILVERSTONE AIR BLAZER 120R ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139077' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM SILVERSTONE AIR BLAZER 120R ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 75 บาท

FAN CASE (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133336' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB
(Black,MFX-B2DN-18NPA-R1)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140506' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141702' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 PRISMATIC ARGB
(BLACK,MFY-B2DN-20NPA)
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132605' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1
(BLACK,MFX-B2DN-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138476' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1
(WHITE,MFX-B2DW-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133340' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB 3IN1
ประกัน 2 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147596' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR AF120 ELITE
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132181' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB
(CO-9050097-WW)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147594' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB WHITE
(CO-9050103-WW)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132182' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM CORSAIR QL120 RGB TRIPPLE
(CO-9050098-WW)
ประกัน 2 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145559' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ASUS TUF 120 ARGB
ประกัน 5 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145560' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM ASUS TUF 120 ARGB 3in1
ประกัน 5 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146044' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE SWAFAN RADIATOR RGB FAN
(PACK 3,CL-F137-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,515 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 475 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147871' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN RGB
(PACK 3,CL-F135-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135680' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE TOUGHFAN
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147872' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM THERMALTAKE TOUGHFAN RGB
(PACK 3,CL-F136-PL14SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132576' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE RIING QUAD12 BLACK LED RGB FAN
(PACK 3,CL-F088-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,420 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132577' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE RIING QUAD12 WHITE LED RGB FAN
(PACK 3,CL-F100-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,420 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148710' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NZXT F120 RGB DUO BLACK
(RF-D12SF-B1)
ประกัน 2 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148711' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NZXT F120 RGB DUO WHITE
(RF-D12SF-W1)
ประกัน 2 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147573' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB BLACK [RF-R14SF-B1]
ประกัน 2 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148714' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO BLACK
(RF-D14SF-B1)
ประกัน 2 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148716' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO BLACK TWIN PACK
(RF-D14DF-B1)
ประกัน 2 ปี
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148717' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 14CM NZXT F140 RGB DUO WHITE TWIN PACK
(RF-D14DF-W1)
ประกัน 2 ปี
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 255 บาท

SILICONE CPU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004848' and sp.pic_type='s'
SILICONE WHITE (1กรัม)
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004966' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (1กรัม)
-
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087386' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (30 กรัม)
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063394' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-ESSENTIAL E1
-
99 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145771' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER CRYOFUZE VIOLET
-
260 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145776' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING FROST X05
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146040' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING FROST X25
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131632' and sp.pic_type='s'
SILICONE CORSAIR XTM50
-
450 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139379' and sp.pic_type='s'
SSD THERMAL PAD COOLER MASTER
(CMA-TNCLP4XXBK1-GL,4PCS)
-
175 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 75 บาท

CPU COOLER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080571' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER POSEIDON
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138079' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER AEROCOOL VERKHO 2F
(BLUE)
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050116' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER DEEPCOOL ICEEDGE MINI FS
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144578' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING DK-15 PWM
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141688' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-214-XT
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148034' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148033' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-224-XTS ARGB
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141685' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-207-XT
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125615' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130305' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-8000 RGB
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127298' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139239' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-2000K 4HP ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
595 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125618' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-3000 RGB
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126359' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-4000 RGB
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130910' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-6000 ARGB
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134556' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-9100 RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139257' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264K QUAD-PIPES ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139256' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264W QUAD-PIPES ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142388' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264K HEXA-PIPE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147922' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS9X PERFORMA
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท

CPU COOLER (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133335' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER A71C ARGB
ประกัน 2 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135657' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 ARGB
ประกัน 2 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141268' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 RGB BLACK EDITION
(RR-212S-20PC-R2)
ประกัน 2 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138965' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER MASTER AIR MA612 STEALTH ARGB
(MAP-T6PS-218PA-R1)
ประกัน 5 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143304' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER BE QUIET SHADOW ROCK SLIM 2
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137659' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X OPTIMA II RGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084445' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X PERFORMA
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134705' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE UX210 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136252' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE TOUGHAIR 110
ประกัน 2 ปี
1,415 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136253' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE TOUGHAIR 310
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท

LIQUID COOLING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131224' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240R ARGB
(MLX-D24M-A20PC-R1)
ประกัน 2 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,720 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137143' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240 ILLUSION ARGB
(BLACK,MLX-D24M-A18P2-R1)
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141264' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 FLUX
(MLY-D24M-A23PZ-R1)
ประกัน 5 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118520' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R ARGB
(MLX-D36M-A20PC-R1)
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138826' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-120 ARGB
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131764' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144081' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 PRO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131765' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136366' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144082' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 PRO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138938' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-360 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145898' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 PRO ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144083' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 PRO ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147389' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW X240 LITE
ประกัน 2 ปี
1,855 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147390' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING FROSTFLOW X240 LITE SNOW
ประกัน 2 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148031' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING AURAFLOW X 240 EVO
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135816' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT ARGB
ประกัน 2 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135817' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT WHITE ARGB
ประกัน 2 ปี
2,605 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136296' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT ARGB
ประกัน 2 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136297' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW ARGB
ประกัน 2 ปี
3,205 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 485 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136299' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING PINKFLOW 360 ARGB
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143289' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240W ARGB V.2
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143288' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF360 ARGB V.2
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143446' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF360 ARGB V.2
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140730' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING T-FORCE SIREN GD240E ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140731' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING T-FORCE SIREN GD240E ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146975' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING T-FORCE SIREN GD360E ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,825 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140644' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID C240
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139840' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID 240 RGB
(CL-W319-PL12BL-A)
ประกัน 6 ปี
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143641' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE TOUGHAIR 510
(TURQUOIS,CL-P075-AL12TQ-A)
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131057' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC
(CL-W286-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
2,915 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134162' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC SNOW EDITION
ประกัน 2 ปี
3,015 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143639' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID 240 ARGB
(TURQUOIS,CL-W319-PL12TQ-A)
ประกัน 6 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135679' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 ARGB SYNC BLACK EDITION
ประกัน 2 ปี
3,610 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134161' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 ARGB SYNC WHITE EDITION
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139741' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H55 RGB
(BLACK,CW-9060052-WW)
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140110' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE CAPELLIX
(BLACK,CW-9060046-WW)
ประกัน 5 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139977' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE LCD
(BLACK,CW-9060061-WW)
ประกัน 5 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129891' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X53
(RL-KRX53-01)
ประกัน 6 ปี
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129892' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X63
(RL-KRX63-01)
ประกัน 6 ปี
5,210 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139555' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X53 RGB
(BLACK,RL-KRX53-R1)
ประกัน 6 ปี
5,960 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 730 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129893' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X73
(RL-KRX73-01)
ประกัน 6 ปี
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 840 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130812' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN Z73
ประกัน 6 ปี
10,370 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 1,220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145646' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 6 ปี
7,260 บาท
รวม VAT แล้ว
7,790 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140381' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG RYUJIN II 240
ประกัน 6 ปี
9,090 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 900 บาท