เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024875' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 23 รายการ
Adapter 1 Port USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134635' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger ASAKI
(22.5W/A-102A) White
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135715' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger WK (18W,QC3.0/WP-U57) White
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105681' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(5W/TS-C051) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129919' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(10W/TS-C132) White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119916' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(10W/TS-UC038) White
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130502' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger+Cable IPHONE PISEN
(10W/TS-C132+AL05-1200) White
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137709' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(22.5W/TS-C138) White
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter 1 Port TYPE-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138160' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger+Cable IPHONE ASAKI
(20W/PD,A-2255) White
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130647' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger PISEN
(18W,QC3.0/TS-C118) White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134587' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger PISEN
(20W,TS-C135) White
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134342' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger+Cable IPHONE PISEN
(20W,QC3.0/TS-C135) White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136706' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger XIAOMI MI
(65W/Fast Charger with GaN Tech) White
ประกัน 6 เดือน
615 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143171' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger BELKIN
(30W/WCH001dqWH) White
ประกัน 2 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 270 บาท

Adapter 2 Ports
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138872' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports USB Charger ASAKI
(12W/A-5H) White
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138873' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports USB Charger ASAKI
(12W/A-5H) Black
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135737' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports USB Charger+Cable TYPE-C VEGER
(12W,2.4A/PC-1T) White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077911' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports USB Charger+Cable Micro OKER
(15W,3.1A/UC-232) White
ประกัน 1 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138842' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports USB Charger PISEN
(12W+2.4A,5W+1.A/TS-C070) White
ประกัน 1 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138847' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger ORSEN by ELOOP
(45W,3A/C6) Black
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
685 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143172' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports Type-C Charger BELKIN
(68W,WCH003dqWH) White
ประกัน 2 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 470 บาท

Adapter 3 Ports
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143057' and sp.pic_type='s'
Adapter 3 Ports (1USB+2Type-C) +Cable TYPE-C
(ADT-AD002-65W-SET-WH) SGEAR White
ประกัน 2 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
1,055 บาท
ประหยัด 220 บาท

Wireless Charger
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140763' and sp.pic_type='s'
Magnetic Portable Wireless Charger BELKIN Black
ประกัน 2 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140764' and sp.pic_type='s'
Magnetic Portable Wireless Charger BELKIN White
ประกัน 2 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 560 บาท