เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024648' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 9 รายการ
CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111418' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G1010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143718' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G1020 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท

EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143023' and sp.pic_type='s'
EPSON L121 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140308' and sp.pic_type='s'
EPSON L1210 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,170 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145622' and sp.pic_type='s'
EPSON L1216 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139890' and sp.pic_type='s'
EPSON L1250+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,410 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123377' and sp.pic_type='s'
EPSON M1120 + INK TANK
ประกัน 4 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141272' and sp.pic_type='s'
EPSON M1140 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141054' and sp.pic_type='s'
HP Tank 115 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท